Google Play Store
App Store

Gültepe imar planlarıyla ilgili Şehir Plancıları Odasının itirazı sonucu İdari Mahkemesi tarafından yürütmeyi durdurma kararı verildi. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Gültepe imar planlarıyla ilgili mahkemenin verdiği yürütmeyi durdurma kararına yönelik olarak, “Hiçbir şekilde vazgeçmeyeceğiz” dedi.

Gültepe imar planlarının yürütmesi durduruldu

BİRGÜN EGE

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Konak Belediyesi meclis toplantısında, Gültepe imar planlarıyla ilgili Şehir Plancıları Odasının itirazı sonucu İdari Mahkeme tarafından verilen yürütmeyi durdurma kararı hakkında açıklamalarda bulundu.

İmar planlarını oybirliğiyle geçiren Konak Belediye Meclisini ve kamuoyunu bilgilendiren Başkan Batur, “Hiçbir şekilde vazgeçmeyeceğiz. Kimse bu konuda bizi vazgeçiremez. Bizim duruşumuz belli” diyerek kentsel dönüşümdeki kararlı duruşunu bir kez daha vurguladı.

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Gültepe’de 50 yıldır kimsenin cesaret edemediği planları, ellerini hiç tereddüt etmeden taşın altına koyarak, o bölgede yaşayan vatandaşların talepleri doğrultusunda gerçekleştirmek için yola çıktıklarını ifade etti. Hukuk devletinde yaşadıklarını, mahkeme kararına saygılı olduklarını vurgulayan Başkan Batur şöyle konuştu:

İzmir kamuoyunun ve belediyemizin ilk günden beri takip ettiği önemli bir çalışma var biliyorsunuz; kentsel dönüşüm çalışmaları. Kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili önceliği Gültepe’ye verdik. Gültepe Bölgesi dediğimiz 14 mahalleden başlattık. Planlar meclisimizden oybirliğiyle geçti, Büyükşehir Belediye Meclisinden oybirliğiyle geçti. Daha sonra askı müddetleri ve itirazların kabulü veya reddiyle planlarımız askıdan indi. Bu arada Şehir Plancıları Odası, itirazın son günü olan 59’uncu gün planlarımıza bazı gerekçelerle itiraz etti. Bu gerekçelerin bazıları doğru, bazıları yanlış, onunla ilgili mahkeme gerekli kararları verecek. Bugün de 4. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi. Ciddi bir emek ve uğraşlarla hazırladığımız, Gültepe’nin makus talihini ortadan kaldıracak, yepyeni bir kentin temelini oluşturacak imar planları hakkında maalesef Şehir Plancıları Odamızın İdare Mahkemesine yaptığı itiraz neticesinde bugün yürütmeyi durdurma kararı verildi. Demokratik hukuk devletinde olduğumuza göre mahkeme kararlarına saygılıyız. Kararı asla sorgulama şansımız yok. Ancak ortadaki bazı gerçekleri de göz önüne getirmemiz gerekiyor. Bu kentin sadece binalardan oluşmadığını, içinde yaşayan insanların olduğunu ve onların da beklentilerinin bulunduğunu unutmamak gerekiyor. Gültepe’nin sosyolojik, ekonomik hali ortada. Seçim döneminde o bölgeleri dolaşırken önümüze en fazla çıkan istek, vatandaşın en fazla talebi, kentsel dönüşüm ve imar planlarının revize edilmesiydi. Bununla ilgili biz de elimizi taşın altına koymakta hiçbir tereddüt yaşamadan, 50 yıldır kimsenin cesaret edemediği bu çalışmaları yürüttük. Bir yıl gibi kısa bir sürede belediye bürokratlarımızın üstün gayreti ve başarısıyla bu noktaya getirdik. 300 hektar diyoruz, 300 hektar kolay bir planlama değil. Ama sizlerin de desteğiyle, bütün siyasi parti gruplarımızın desteğiyle uygulama noktasına getirdiğimiz bir plandı.”

Kentsel dönüşümden vazgeçmeyeceklerinin altını çizen Başkan Batur, zaman kaybedildiğini dile getirdi. Batur sözlerine şöyle devam etti:

“Vazgeçmek yok. Sadece zaman kaybediyoruz. Kentin de bu konularda vakit kaybetmeye tahammülü yok. Ama bu kent için bir şey yapmak, bir şey üretmek; kentin o bölgesinin kent gibi olmasını sağlamak, orada yaşayan insanların insanca yaşamalarını sağlamak için biz elimizden gelen her türlü şeyi yapmaya çalışacağız. Özellikle hukuk devleti olduğumuzu başta söylemiştik. Hukuk ne diyorsa biz onu belediye olarak uygularız. Zaten yönetim tarzımız da bu. Şu anda kaybedilen zaman oluyor, kaybeden Gültepe halkı oluyor. Gerekçeli karar önümüze geldiğinde ona göre değiştirerek yeniden planlamaya devam edeceğiz.”