Hazine son sürat borçlanıyor. Genel seçim sonrası değişen ekonomi yönetimi, merkezi yönetim borç stokunu 2,5 trilyon TL artırdı. Kamu kesiminin 12 ay içerisinde ödemesi gereken dış borç ise 47,4 milyar dolara ulaştı.

Hazine’nin borçları Şimşek hızıyla arttı
Fotoğraf: AA

BirGün / ANKARA

Harcamalardaki artışa gelir yetiştiremeyen Hazine sürekli borçlanıyor. Şubat sonunda 7 trilyon lirayı aşan merkezi yönetim borç stokunda, Mayıs seçimi sonrası göreve gelen ekonomi yönetiminin göreve geldiği haziran başından bu yana 2,5 trilyon lira arttı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre merkezi yönetim borç stoku, sadece şubat ayında net 258,4 milyar lira artarak 7 trilyon 238 milyar lira rekor bir düzeye yükseldi.

225 MİLYAR DOLAR DIŞ BORÇ

Şubat 2024 itibarıyla merkezi yönetimin döviz cinsinden iç borçları ile dış borçlarının toplamı 4,6 trilyon liraya ulaştı. Bu borçların TL cinsinden karşılığının merkezi yönetim toplam borç stokundaki payı yüzde 63,5’e çıktı.

Orijinal vadesi ne olursa olsun gelecek 12 ayda ödemesi yapılması gereken dış borç anapara tutarı ise 225,4 milyar dolar olarak hesaplandı. Ocakta kamu sektörünün (kamu bankaları) kısa vadeli dış borcu önceki aya göre 1,2 milyar dolar artarak 35,7 milyar dolar oldu. Önümüzdeki 12 ay içerisinde Hazine, yerel yönetimler, kamu bankaları ve KİT’lerin 47,4 milyar dolarlık dış borç ödemesi gerekiyor.

2024 yılı bütçesiyle toplam 11 trilyon 89 milyar liralık kamu kaynağını harcama yetkisi iktidara verildi. Bu devasa harcamanın 8 trilyon 437 milyarı vergi ve vergi dışı gelirlerle karşılanacak. Gelirle gider arasındaki 2 trilyon 652 milyar liralık açık ise iç ve dış piyasalardan yapılacak borçlanmalarla finanse edilecek. Bütçe nedeniyle Hazine’nin bu yıl yapacağı en düşük borçlanma ise 2 trilyon 655 milyar olacak. Borçlanma Kanunu’ndaki yetkilerle bu tutar çok daha yüksek düzeylere çıkacak.  Bütçeden ayrıca 1 trilyon 254 milyar lira faiz ödenecek. Borç ve faizin toplam faturası 3,6 trilyon lirayı aşacak.