birgün

19° AÇIK

Hekimler de TAMAM diyor

TTB Merkez Konseyi Başkanı Tükel, 24 Haziran seçimlerine ilişkin TTB’nin tutumunu ve taleplerini açıkladı, “Sağlıklı bir toplum için TAMAM diyoruz” ifadelerini kullandı

ÇALIŞMA YAŞAMI 01.06.2018 10:47
Hekimler de TAMAM diyor
Abone Ol google-news

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, 24 Haziran seçimlerine ilişkin tutumunu ve yeni dönemde sağlık alanında gerçekleştirilmesini bekledikleri taleplerini açıkladı. TTB’de düzenlenen basın toplantısında konuşan TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın (SDP) uygulamaya konulmasından bu yana geçen 15 yılda ve buna ek olarak 20 Temmuz 2016’da ilan edilen OHAL ile birlikte sağlık alanında yaşanan sorunları özetledi.

Tükel, SDP’nin Türkiye’deki sağlık ortamını olumsuz etkilediğini, birçok yeni soruna yol açtığını, Genel Sağlık Sigortası Sistemi’nin (GSS) gençleri ve işsizleri sağlık hakkından yoksun bıraktığını, performans sisteminin sağlık hizmetlerinde niteliği düşürdüğünü ve sağlık çalışanlarını tükenme noktasına getirdiğini anlattı.

OHAL ile birlikte bunlara ihraç edilen ve güvenlik soruşturmaları nedeniyle atanamayan hekimlerin sorunlarının da eklendiğine dikkat çeken Tükel, “OHAL altında, emekçilere düşük ücretin, ağır çalışma koşullarının dayatıldığı, işçi kıyımlarının gerçekleştiği, taşeronlaşmanın, esnek ve güvencesiz çalışmanın hâkim hale getirildiği, hekimlik değerlerinin yok sayıldığı, halkın sağlık hakkının gasp edildiği bir dönemde seçimlere gidiyoruz” dedi.

OHAL kaldırılmalı
TTB olarak yeni seçilecek hükümetten karşılanmasını bekledikleri taleplerini sıralayan Tükel; performans, döner sermaye, GSS ve şehir hastanelerinden vazgeçilmesi gerektiğini ifade etti. Yeni tıp fakültesi açılmaması, asgari standart ve koşulları sağlamayan tıp fakültelerinin eğitim verme yetkisinin kaldırılması taleplerini dile getiren Tükel, ayrıca OHAL’in kaldırılması ve OHAL ile birlikte sağlık alanında yaşanan tüm olumsuzluklara son verilmesi gerektiğini vurguladı.

‘TAMAM diyoruz’
TTB olarak fiili hizmet zammı, sağlıkta şiddetin önlenmesi ve hiçbir bilimsel dayanağı bulunmayan aşı reddinin önlenmesi için bir yasa değişikliği önerisi hazırladıklarını belirten Tükel, bölünen üniversitelerin birleştirilmesini, “Savaş bir halk sağlığı sorunudur” şeklindeki açıklama nedeniyle TTB Merkez Konseyi üyelerine açılan soruşturmaların geri çekilmesini istedi.

Tükel, sözlerini şöyle tamamladı: “Sağlıklı bir toplum için; barışın egemen olduğu, özgür, demokratik ve laik bir ülke için; işçilerin, emekçilerin ve tüm halkımızın, kendilerini ilgilendiren her konuda söz, yetki ve karar hakkının olduğu bir gelecek için TAMAM diyoruz. Oyumuza sahip çıkacağız; oyumuzu demokrasiden, emekten, barıştan, özgürlüklerden yana kullanacağız.”

Video haberler için YouTube kanalımıza abone olun