Hekimler öldürülüyor
Fotoğraf: BirGün

Haber Merkezi

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve tabip odaları, İstanbul’da özel bir hastanede görevli Dr. Fikret Hacıosman’ın 2 Ekim 2018 günü silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmesinin beşinci yılı vesilesiyle son dönemlerde yeniden artışa geçen sağlıkta şiddete karşı eylemler ve basın açıklamaları düzenledi. Açıklamalara hekimler, TTB Merkez Konseyi üyeleri, tabip odaları ile sağlık emek-meslek örgütlerinin yönetici ve üyeleri katıldı.

Basın açıklamalarında, “Sağlıkta şiddet son bulana kadar mücadele edeceğimize yeniden söz veriyoruz. Türk Tabipleri Birliği ve tabip odaları olarak; 2003’ten beri ülkemizde Sağlıkta Dönüşüm Programı ile had safhaya ulaşan piyasacı; halk sağlığını ve hekimleri/sağlık emekçilerini yok sayan, değersizleştiren sağlık politikalarının şiddeti daha çok artıracağını söyledik ve sağlıkta şiddet nedeniyle 1988’de kaybettiğimiz Dr. Edip Uğurcan Kürklü dışındaki tüm meslektaşlarımızı ne yazık ki yaratılan tüketici sağlık politikalarının hızla bizleri de tükettiği son 20 sene içerisinde kaybettik” denildi.