Meclis’e sunulan torba kanun teklifi ile sağlık alanında yapılacak düzenlemeyle hekimlik mesleği tehlikede. Meslekten men edilme riskiyle karşı karşıya olan hekimler “Hekimler torbaya sığmaz” diye tepki gösterdi.

Hekimler torba yasaya sığmaz
Fotoğraf: Evrensel

HABER MERKEZİ

Seçime kısa süre kalmışken sağlık alanında birçok düzenlemeyi içeren 38 maddelik torba yasa Meclis’e getirilirken hekimler meslekten men edilme tehlikesiyle karşı karşıya. Hekimlerin meslekten geçici olarak men edilmesini gerektirecek durumları düzenleyen "İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"ne tepkiler sürüyor. Hekimlerin “Doktorluktan men yasasına hayır” diyerek tepki gösterdiği torba yasa, güvencesizliğe bir davetiye daha çıkarıyor. Torba kanun teklifine konulan maddeler sağlıkta iş barışını bozacak. Torba yasada ceza puanı sisteminin devam etmesiyle hekimlerin sözleşmesi feshedilince memuriyete geri dönemeyeceğine yönelik maddeler dikkat çekiyor.


Teklifin hekimlik ruhuna aykırı olduğunu söyleyen İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Nergis Erdoğan, hekimlerin karşılaştığı komplikasyonların asla suç olarak kabul edilemeyeceğini belirtti. Bu konuda gerektiği zaman disiplin cezaları veren tabip odalarının bulunduğunu hatırlatan Erdoğan şunları söyledi: “Bizim bu yetkilerimizin üzerine Sağlık Meslek Kurulu diye bir kurulun olması saçma ve çok yanlış. Anayasa ve kanun ile meslek örgütüne verilmiş olan yetkilerin Sağlık Bakanlığı bünyesindeki bir kurula devredilmesi Anayasa’ya ve hukuka aykırıdır. Hekimler, meslek örgütleri aracılığıyla kendi iş disiplinini sağlayan bir meslektir. O yüzden böyle bir kanun teklifi bir anlamda hekimlere sopa göstermektir. Teklifte hekimlerin hastaya saldırması gibi maddeler var. Böyle bir olay gerçekleştiğinde zaten TCK’nin görev sınırına giriyor. Mesleki uygulamalardan doğan sonuçlardan dolayı hekimlerin cezalandırılması kabul edilemez. Hastalarla hekimler arasındaki barışı bozmaya yönelik bir yasa.”

MEMURİYET RİSKİ

TTB Aile Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Emrah Kırımlı ise şunları ifade etti: “Sözleşmelerimiz feshedilince memuriyete dönülemiyor ve sözleşmeleri feshedilen kişiler tamamen memuriyetten atılmış olacak. Bugüne kadar hiç bu yaşanmadı. Bakanlığın yaptığı bütün fesihler, mahkemelerden yürütmeyi durdurma ve iptal olarak geri döndü. Biz bununla da mücadele edeceğiz ve bu kanun dönecek. Ancak bu bürokratik bakışın artık değişmesi gerekiyor. Aile hekimlerinin uzun zamandır çalışma ortamı sorunu bulunuyor. Zaten olduğumuz binalara bile sığmıyoruz, bina güvensiz. Şimdi aile hekimlerine bir de ‘Diş hekimleriyle anlaşacaksınız’ deniyor. Diş hekimlerinin sorumluluğunu da üstelenmek istemeyecekler.”

Yeni torba yasayla aile hekimlerinin başka illere de gönderilebileceğini aktaran Kırımlı, “Aile hekimlerini 3 aya kadar istedikleri yerlerde görevlendirebilecekler. Bu görevlendirme maddesini deprem bölgesi için yaptılar ancak bölgede sağlık hizmeti verilecek alan, temiz su ve konaklama dahil her şey sorunlu. Konteynerin içindeki her malzemeyi aile hekimlerinin kendisi almak zorunda. Bunu kamu yapmalı ama yapılması gerekeni bile yapmıyorlar. Sadece doktor görevlendirmekle olmuyor bu iş. Memlekette aşı yok. HPV beklerken tetanoz, kızamık ve hepatit B aşıları da şu anda eksik” diye konuştu.

HEKİM DÜŞMANLIĞI

Teklifi eleştiren CHP Balıkesir Milletvekili Dr. Fikret Şahin, AKP’nin Türkiye’de hekimlik yapmayı zulme dönüştürerek sağlık sistemini bitirdiğini belirtti.

***

Meslek yapılamaz hale gelir

TBMM’ye sunulan torba kanun teklifi ile sağlık alanında yapılan düzenleme hazırlığına ilişkin basın açıklaması yapan İzmir Tabip Odası, “Hekimler Torba’ya sığdırılamaz” dedi. İzmir Tabip Odası Başkanı Süleyman Kaynak, “Çerçevesi net olmayan, akıl ve bilim süzgecinden geçirilmeden, hekimlik mesleği hakkında pek bir fikir sahibi olmayan kişilerce hazırlandığı anlaşılan, pek çok cümlesinin ne anlatmak istediği anlaşılmaz düzenlemelerle hekimlik mesleğine çok ağır darbeler vuracak bu taslağın hekimlik mesleğini yapılmaz hale getireceği aşikardır” dedi.