Hematoloji hastalarının aşı olması hayati önemde

HABER MERKEZİ

Covid-19 pandemisinden en çok etkilenen gruplardan bir tanesi lösemi, lenfoma veya myelom gibi hematolojik kanserlere sahip olan hastalar. Bu hasta grubunda gerek kanserin kendisi, gerekse hastalığı tedavi etmek amacıyla kullanılan ilaçlar (kemoterapi/ immünoterapi) bağışıklık sistemi baskılanmasına neden olmakta.

Söz konusu hastalarda virüse karşı bağışıklık yanıtını oluşturacak hücre grupları ya hastalık nedeniyle ya da uygulanan tedavi neticesinde işlevini tam anlamıyla yapamamakta bu da virüse karşı savaşın uzamasına ve hastalığın çok daha ağır seyredebilmesine yol açmakta. Bu nedenle aşılama, özellikle hematolojik kanserli ve/veya kök hücre nakli geçiren bağışıklık sistemi baskılanmış hastalarda çok daha fazla önem kazanmakta. Türk Hematoloji Derneği (THD) Genel Sekreteri, Prof. Dr. Muhlis Cem Ar, hastalarda Covid-19 aşısının hayati önem taşıdığına dikkat çekti:

“Hastalar Türkiye’de mevcut aşılardan herhangi biri ile aşılanabilir. Gelişmiş ülkelerdeki sağlık otoriteleri kullanılan ilaçlar veya kanserin kendisine bağlı olarak aşıya karşı yanıt elde edememe riskine rağmen hastaların aşılanmasının enfeksiyona karşı bir koruma sağlayacağı konusunda görüş birliği içinde. Yüksek doz kemoterapi ve yüksek doz kortizon kullananlar, kök hücre nakli sonrası izlenen hastalarda aşıya karşı antikor yanıtının iyi olmadığı bilinmektedir. Bu grup hastada özellikle de 2. doz aşı üzerinden 6 ay süre geçmişse ve temas riski yüksekse 3.doz aşı yapılmasını öneren sağlık otoriteleri vardır. Kök hücre nakli geçirmiş hastaların da nakli takip eden 3-6 ay içinde aşılanmaları önerilmekte.”