birgün

10° AÇIK

GÜNCEL 28.01.2021 18:44

Her 7 aile hekiminden 1’i Covid-19 geçirdi

TTB’nin Aile Hekimliği Pandemi Anketi’ne göre, her 7 aile hekiminden 1’i Covid-19 geçirdi. Ayrıca, aile hekimlerinin sadece yüzde 15’i aşılar için soğuk zincirin sürdürülebilir, bekleme alanlarının aşılamaya uygun olduğunu söyledi.

Her 7 aile hekiminden 1’i Covid-19 geçirdi

HABER MERKEZİ

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve TTB Aile Hekimliği Kolu, “Aile Hekimliği Pandemi Anketi Ocak 2021” sonuçlarını bir basın toplantısı ile kamuoyuna açıkladı. Basın toplantısına TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, TTB Merkez Konseyi üyeleri Dr. Kazım Doğan Eroğulları ve Dr. Halis Yerlikaya, TTB Aile Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Emrah Kırımlı, Kol Sekreteri Dr. Sibel Uyan ve kol üyesi aile hekimleri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Dr. Sibel Uyan, TTB Aile Hekimliği Kolu olarak salgının birinci basamak sağlık hizmetlerindeki durumunu ortaya koymayı ve salgınla mücadeleye katkı sunmayı hedeflediklerini belirtip bugüne kadarki anket çalışmalarının sonuçlarını hatırlattı.

VAKALAR DÖRTTE BİR ORANINDA GERİLEDİ

“Aile Hekimliği Pandemi Anketi Ocak 2021” sonuçlarını ise Dr. Emrah Kırımlı paylaştı. 69 ilden 997 aile hekiminden alınan verilere göre;

►Aile hekimi başına düşen PCR pozitif hasta sayısı ortalaması 3,95’e, izlemde olan hasta sayısı ortalaması 8,18’e düştü. Günlük yeni hasta sayısı ortalaması gerilemiş olsa da, 9 bin 511 gibi yüksek bir ortalamada seyretti.
►Aile hekimlerinin yüzde 95’i vakaları ve temaslıları telefonla izlem oranının azaldığını bildirdi. Büyük kentlerin hemen hepsinde vakalar, dörtte biri oranına geriledi.

FİLYASYON ÇALIŞMALARINDA SORUNLAR VAR

►Vaka sayısı/temaslı hasta sayısı uzun zamandır 1/3 olan oran, 1/1’e düştü. Bu, filyasyon çalışmalarında sorunlar yaşandığını gösterdi.
►Aile hekimlerinin yüzde 70’i hafta sonları dahil izlemler yapmasına ve okul aşıları, ehliyet ve askerlik muayeneleri, evlilik raporları gibi ek görevleri yürütmesine karşın yüzde 20’si ek ödeme almadığını aktardı.
►Aile sağlığı merkezlerinde Covid-19 geçiren sağlık çalışanı oranı aralık ayındaki yüzde 68’lik seyrini aynen sürdürdü. Her 7 aile hekiminden 1’i Covid-19 geçirdi.

SOĞUK ZİNCİR SÜRDÜRÜLEMEZ

►Aile hekimlerinin sadece yüzde 15’i soğuk zincirin sürdürülebilir, bekleme alanlarının aşılamaya uygun olduğunu söyledi. Çalışan sayısının yeterliliğine ise ancak yarıya yakını “Evet” yanıtı verebildi. Her 4 birimden 1’inde ebe ve hemşire, her 10 birimden 1’inde doktor yok.
►Aile sağlığı merkezlerinde bir günde 20’den fazla aşı yapabileceğini söyleyenlerin oranı yüzde 27’de kaldı. Bulaş riskini artırmama çabası, zatürre aşısı bitince çıkan kavgalar, sağlık emekçilerine dönük şiddet gibi sebepler aşılama sayısının düşmesine sebep oldu.

UYGULAMADA KARIŞIKLIKLAR VAR

Dr. Emrah Kırımlı “Sağlık Bakanlığı, 'Aşıla' isimli aplikasyon getirdi. Ancak uygulamadaki karışıklıklar nedeniyle kişilerin nerede olduğunu, aşılanıp aşılanmadığını takip edemiyoruz. Varmış gibi olan bu uygulama nedeniyle yine kişileri tekrar aramak zorunda kalıyoruz” diyerek sunumunu bitirirken; Dr. Sibel Uyan da çözüm önerilerinin Sağlık Bakanlığı tarafından dikkatle ele alınması taleplerini yineledi.

Neden BirGün?

Bağımsız bir gazete olarak amacımız, insanlara hakikati ulaştırarak ülkede gerçek bir demokrasi ve özgürlük ortamının yeşermesine katkı sunmak. Bu nedenle abonelikten elde ettiğimiz geliri, daha iyi bir gazeteciliği hayata geçirmek, okurlarımızın daha nitelikli ve güvenilir bir zemin üzerinden bilgiyle buluşmasını sağlamak için kullanıyoruz. Çünkü banka hesabını şişirmek zorunda olduğumuz bir patronumuz yok; iyi ki de yok.

Bundan sonra da yolumuza aynı sorumluluk bilinciyle devam edeceğiz.

Bu yolculukta bize katılmak ve bir gün habersiz kalmamak için
Bugün BirGün’e Abone Ol.

BirGün; seninle güçlü, seninle özgür!

BirGün’e Destek Ol