Hizmet sektöründe çalışanlar mutlu değil

Buse İlkin YERLİ

Sosyal Demokrasi Vakfı’nın (SODEV), Hizmet Sektöründe Çalışan Yoksulluğu ve Güvencesiz Çalışanlar Araştırma Raporu yayımlandı. Rapora göre hizmet sektöründe çalışanların çoğu eğitim aldığı alanlarda çalışamayanlardan oluşuyor.

Güvencesizlik hak aramalarını engellerken gelir harcamaları beslenme ve barınma üzerinde yoğunlaşıyor. ‘Özel sektör ofis çalışanları, motokuryeler, avm ve özel güvenlik çalışanlarında yoksulluk: Yerel Seçimlere Dair Politika Önerileri’ başlıklı rapor, yer alan ankete göre katılımcıların neredeyse tamamı yaşam şartlarından memnun değil. Katılımcıların yüzde 92,3’ü “Türkiye’nin mevcut ekonomik durumunu düşündüğünüzde yaşamınızdan memnun musunuz?” sorusuna “Hayır” cevabını verdi. Katılımcıların yüzde 51,3’ü asgari ücret aldığını söylerken yüzde 27,8’i evine ekmek götürebilmek için çalıştığını aktardı. Yüzde 71’i fazla mesai ücreti almadan çalıştığını belirtiyor.