Haber-Sen Genel Sekreteri İbrahim Damatoğlu hakkındaki sürgün kararının yürütmesi durduruldu. Damatoğlu “PTT yönetiminin aldığı karardaki absürtlük mahkeme tarafından tescillenmiş oldu” dedi.

Hukuk işleyince sürgün durduruldu

Zonguldak İdare Mahkemesi, Haber-Sen Genel Sekreteri İbrahim Damatoğlu’nun Zonguldak’tan Urfa’ya sürgün edilmesine ilişkin yürütmeyi durdurma kararı verdi. Mahkemenin kararında kamu işvereninin takdir yetkisinin sınırsız olmadığı belirtilerek, yapılacak nakil işleminin objektif kriterlere dayanması gerektiği vurgulandı. Kararda mevcut atamaya konu olan mesafenin bin 170 kilometre olduğuna da dikkat çekilerek şöyle dendi:

“Hizmetin rasyonel ve daha sağlıklı işlemesi adına ihtiyaç olan yere daha yakın mesafede şartları daha uygun kişilerin varlığının araştırılmasının kamu menfaatine uygun olacağı, idarelerin hangi saikle ve hangi objektif kriterlere dayalı olarak ihtiyaç olan yere kamu görevlilerini naklettiğini ortaya koyması gerektiği...”

Kararda, Damatoğlu’nun sendika yöneticisi olduğuna işaret edilerek, “çalıştığı yerde personel ihtiyacı olan sendika yöneticisi davacının, ihtiyaç sebebiyle başka bir yere naklen atanmasında hangi objektif kriterlerin değerlendirildiğine dair gerekçenin açık ve kesin bir şekilde ortaya konulmadığı” ifade edildi.

KARAR BASKIYLA KARŞILAŞAN SENDİKACILAR İÇİN EMSAL

Mahkemeden beklediği kararın çıktığını söyleyen Damatoğlu, “Mahkeme harika bir karar verdi. Hukuk sisteminde yasaları uyguladığınız zaman bu sürgünün absürt bir karar olduğu ortaya çıkacaktı. Ve mahkeme bunu bir kez daha tescillemiş oldu” dedi.

Kararın birçok sendikacının karşılaştığı baskılara karşı emsal olacağını aktaran Damatoğlu, şöyle konuştu: “PTT ihtiyaca bianen diye beni Akçakale’ye göndermişti. Oysaki benim çalıştığım yerde norm 5, çalışan 3 kişi. Beni gönderdikleri yerde ise norm 5, çalışan 5. Personel eksikliği olmadığı da ortaya çıktı. Özellikle yurt içindeki bileşenlerimizle, diğer sendikalarla sınıfsal bir dayanışma sergiledik. Bunun yanı sıra bağlı olduğumuz UNI Uluslararası Sendikalar Birliği, dünyadaki birçok sendikaya konuyu duyurdu. Bu sendikalar da PTT Genel Müdürü’ne onlarca mektup yazdılar. En son UNI Posta ve Lojistik Sendikası Başkanı’nın videolu açıklaması oldu. Bu süreçte kamuoyu desteği ve sınıf dayanışması çok etkili oldu.”

hukuk-isleyince-surgun-durduruldu-841087-1.
Haber-Sen Genel Sekreteri İbrahim Damatoğlu

SENDİKA ENGELLEMELERİNE KARŞI DURACAĞIZ

Özgürce sendikal faaliyetlerini yürütebilmek için mücadelelerini sürdüreceklerini aktaran Damatoğlu, “Biz ülkedeki demokratik işleyişin her zaman daha da yükselmesini talep eden bir sendikayız. Sendikal faaliyetlerin engellenmesine, sendikal faaliyet yürüten sendikacıların önünün hukuksuz işlemlerle kesilmesine önümüzdeki süreçte de karşı geleceğiz. Sendikal faaliyetlerimizi özgürce yürütmek için elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı.

PTT-SEN ÜYELERİ İSTİFAYA ZORLANIYOR!

PTT-Sen’de örgütlendikleri için baskılara maruz kalan PTT taşeron işçilerinin mücadelesi de sürüyor. İzmir’de taşeron şirket Parkkonak’ın bünyesinde çalışan işçiler, şirket yönetimi tarafından sendikadan istifaya zorlandıkları duyurdu. İşçiler şirket yöneticisinin Özhaber-İş Sendikası İzmir temsilcisi olduğunu da aktardı. Ayrıca işçiler şirkete ait olduğunu söyledikleri troll hesaplar tarafından hedef gösterildiklerini açıkladı.

Sendika üyelerine yönelik baskılara karşı hukuki mücadele başlatıldı. PTT-Sen Genel Başkanı Halit Büyük, “Sendikamıza ve üyelerimize yapılan baskılar ve her türlü hukuksuzluk için sürecin çok yakından takipçisiyiz. Hiçbir baskı bizi yıldıramaz, bu böyle bilinsin” dedi.

Haber-Sen Genel Sekreteri İbrahim Damatoğlu da PTT-Sen ile dayanışma içerisinde olduklarını belirterek, “Birçok yerde PTT-Sen üyesi arkadaşlarımızı istifa ettiriyorlar. TCK’nın 118’inci maddesine göre bu yaptıkları suç. Bu tür olaylara PTT yönetiminin göz yummasını istemiyoruz. Bu arkadaşlarımızı birçok yerde köle gibi çalıştırıyorlar. PTT-Sen yöneticileri hakları için direnmeyi sürdürüyor. Biz de arkadaşlarımızla dayanışma içerisinde olacağız” dedi.