Hukuk mücadelesinden asla vazgeçmeyeceğiz
Fotoğraf: EŞİK

Haber Merkezi

EŞİK Platformu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 20 Mart 2021’de Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesi kararının üstünden 3 yıl geçmesi ile ilgili basın açıklaması yaptı. Bu kararın, "Kadın erkek eşitliğine inanmıyorum, fıtrata aykırı" cümlesinin de hayata geçirildiği dev adımlardan biri olduğu belirtilen açıklamada, bu konuda yürütülen mücadele şöyle anlatıldı:

"Anayasa’ya açıkça aykırı olarak alınan bu karara karşı kadınların hukuk mücadelesi devam ediyor. İstanbul Sözleşmesi’nden çıkış işlemi ile ilgili olarak 220’nin üzerinde iptal davası açılmıştı. Davalı Cumhurbaşkanı’nın avukatlarını kayıran bu yüksek avukatlık ücretinin, Cumhurbaşkanlığını haksız ve orantısız biçimde zenginleştirmek; şiddetsiz bir hayat hakkını savunmaktan başka bir amacı olmayan davacıları cezalandırmak ve benzer davalar için hak aramak isteyenleri caydırmak sonucunu doğuracağı vurgulanmıştı. Ne yazık ki, temyiz incelemesinde esasa dair itirazlarımız dikkate alınmadığı gibi, avukatlık ücreti ve hak arama özgürlüğü konusundaki bu itirazlarımız da dikkate alınmadı. Cevap bile verilmedi. Tam da bu süreçte, Danıştaydaki davalarımızın reddinde başrol oynayan Daire Başkanı Yılmaz Akçil’in Anayasa Mahkemesine atanması bir rastlantı değildir. Kendisinin bu dosyalara bakması hukuken imkansızdır. İtirazımızı şimdiden tüm kamuoyu önünde belirtiyoruz. Bu yolda bizimle birlikte yürüyecek herkese hukuki danışmanlık vermek ve avukatlık yapmak için hazırız."