birgün

22° HAFİF YAĞMUR

IBAN numarasıyla sağlık hizmeti dönemi başlıyor!

Önce bedava dağıtacaklarını söyledikleri maske paralı hale geldi.Şimdi de Covid-19 PCR testine… Yurtdışına çıkışta istenen Covid-19 PCR testi için Sağlık Bakanlığı, yurttaşlardan, bildirilen IBAN numarasına 110 TL yatırmasını istiyor

SAĞLIK 29.06.2020 06:25
IBAN numarasıyla sağlık  hizmeti dönemi başlıyor!
Abone Ol google-news

Dr. Ergün DEMİR / Dr. Güray KILIÇ

BAŞTA Almanya olmak üzere AB üyesi ülkeler, Türkiye’den gelenlerden 48-72 saat öncesine ait Covid-19 PCR testi istiyor. Sağlık Bakanlığı yurtdışına çıkışta bu testi yaptırmak zorunda olan yurttaşlara yönelik olarak kamu sağlık kurumlarına bir yazı gönderdi. Yazıda test bedeli olarak ‘TR70 0001 2009 4520 0005 0000 41 IBAN numarasına’ 110 TL yatırılması gerektiği konusunda bilgi verdi. Oysa 9 Mayıs tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından Sağlık Uygulama Tebliği’nde (SUT) yapılan bir değişiklik ile PCR testi “Hizmet Başı İşlem Puan Listesine” alındı. Böylece Genel Sağlık Sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler için Covid-19 hastalığının tanı ve tedavisinin yapıldığı tüm kamu sağlık tesisleri ile özel sağlık kuruluşlarına bu testin ücreti SGK tarafından ödenmeye başlandı.

Ayrıca 26 Haziran’da Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü’ne ‘Covid-19 Antikor Testi’ konulu yazı gönderdi. Yazıda, özel sağlık kuruluşlarının “Covid-19 antikor testini çalışması halinde antikor testinin Sağlık Uygulama Tebliği fiyat tarifesinde belirlenmiş ücret veya fark ücreti dışında herhangi bir ücret talep edilmeksizin yapılması hususunda” gereğinin yapılması istendi.

ÖNCE MASKE ŞİMDİ DE TEST İÇİN PARA TALEBİ

ABD ve İngiltere başta olmak üzere birçok ülkeye kişisel koruyucu ekipman, test kiti ve sağlık malzemesi göndermekle övünen AKP iktidarı, yurttaşlara vaat ettiği beş adet maskeyi bile ücretsiz dağıtamayınca çareyi satışta bulmuştu. Şimdi de yurtdışına çıkacak vatandaşlardan test ücreti isteniyor.

Yurtdışına çıkacak vatandaşlardan gittikleri ülke tarafından talep edilen PCR testi için Sağlık Bakanlığı hesabına IBAN üzerinden ücret ödenmesinin istenmesi, durumu fırsata dönüştürme girişimidir. Antikor testleri için de özel sağlık kuruluşlarının fark ücreti alabilmesine göz yuman Sağlık Bakanlığı’nın zaten ücreti SGK tarafından ödenen PCR testinden de fark ücreti talep etmesi fırsatçılıktır.

Bu uygulamalar, salgının ilk günlerinde özel sağlık kuruluşlarınca yurttaşlardan Covid-19’un tanı ve tedavisinde ilave ücret alındığı döneme yavaş yavaş geri dönme girişimleri olarak görülmekte. Eğer gereken tepki verilmez ise yasal olmayan bu uygulamaların arkasının geleceğini tahmin etmek güç olmasa gerek.

KATILIM PAYI VE İLAVE ÜCRET YETMEDİ, IBAN VERELİM!

Tüm sağlık hizmetlerinin sunumuna ilişkin olarak SGK tarafından SUT yayınlanmakta ve bu tebliğ çerçevesinde sağlık giderleri karşılanmakta.

9 Mayıs tarih ve 31122 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin 5. Maddesi’nin (b) bendinde;

♦ SUT işlem kodu 907222 olan Covid-19 IgG testi

♦ SUT işlem kodu 907223 olan Covid-19 IgM testi

♦ SUT işlem kodu 908115 olan Covid-19 Reverse Transkriptaz PCR testi tanımlanmıştır; (c) bendinde ise fiyat tarifesi belirlenmiştir:

♦ Covid-19 Antijeni 18,9 TL

♦ Covid-19 IgG 9.92 TL

♦ Covid-19 IgM 9.92 TL

♦ Covid-19 Reverse Transkriptaz PCR 117,5 TL

Covid-19 hastalığının tanı ve tedavisinin yapıldığı tüm kamu sağlık tesisleri ile özel sağlık kuruluşlarında bu testlerin ücreti SGK tarafından ödenmekte.
Ayrıca, 9 Nisan tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan SGK Sağlık Uygulama Tebliği’nde yapılan değişikliğiyle Covid-19 ön tanılı/tanılı hastalar, acil hâl tanımı içerisine ve ilave ücret alınmayacak işlemler listesine alındı. Bu şekilde Covid-19 ön tanı/tanılı hastalardan özel sağlık kuruluşlarında yasal olarak hiçbir suretle yapılacak her türlü işlem/girişim/tetkik/tahlil/yatak için ilave ücret alınamayacağı kesin hükme bağlandı.

SUT hükümlerince, Sağlık Bakanlığı’nın yurtdışına çıkışta Genel Sağlık Sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerden Covid-19 PCR testi için IBAN numarasına 110 TL para yatırılmasını istemesi uygun değil. Sağlık Bakanlığı’nın hangi gerekçelerle PCR testi için IBAN üzerinden para istediğini kamuoyu ile paylaşması gerekmekte.

Yaşadığımız gerçeklik şu: Pandemi sürecinde olduğu gibi ‘normalleşme’ sürecinde de olağandışı bir döneme girilmesine ve sahada sorunlar yaşanmasına karşın SGK’nin hiç sesi çıkmamakta. Salgını fırsata çevirme uğruna, bilimsel gerekçelere dayandırılamayan erken açılma kararları, özellikle 1 Haziran sonrasında hem olgu sayılarında hem de yoğun bakımda tedavi gören ve solunum desteğine gereksinim duyan hasta sayılarında artışa yol açtı. Dünyada en yüksek toplam vaka sayısının ortaya çıktığı, salgının küresel ölçekte kötüye gittiği ve bulaşıcılığın sürdüğü bir dönemde Türkiye olarak hızla “normalleşiyoruz.”

Sağlık Bakanlığı, yurtdışına çıkacak tüm vatandaşları turist olarak görüp, sağlık turizmi kapsamında kamu sağlık hizmetleri fiyat tarifesi üzerinden IBAN numarası gönderdi. Oysa kamu sağlık hizmetleri fiyat tarifesinin genel uygulama ilkelerine göre 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında olan kişilere sunulan sağlık hizmetleri 5510 Sayılı Kanun ve ilgili mevzuatı hükümleri çerçevesinde yürütülür. Ancak SGK tarafından finansmanı karşılanmayan sağlık hizmetleri, Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi üzerinden fiyatlandırılır. Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler için istenen Covid-19 testlerinin ücreti tüm kamu sağlık tesisleri ve özel sağlık kuruluşlarına zaten SGK tarafından ödenmekte. Bu durumda Sağlık Bakanlığı, GSS kapsamında olan kişilerden IBAN numarası üzerinden test ücreti talep edemez. Ancak pandemi sonrasında GSS kapsamında olmayan vatandaşlar için bu bedel talep edilebilir.

Video haberler için YouTube kanalımıza abone olun