İhaleyle bulaşıkçılık dönemi

Hüseyin Şimşek

Ekonomik kriz ve derinleşen yoksulluğun ardından artan işsizlik, kamu kurumlarının personel alım yöntemini de değiştirdi. Kilometrelerce uzunluktaki iş arama kuyrukları sık sık gündeme gelirken kamuda, “ihale ile garson ve bulaşıkçı” alma uygulamasına da başvurulmaya başlandı.

İller Bankası Van Bölge Müdürlüğü, yemekhane hizmetlerinde yararlanılmak üzere dört personel alımı için ihale ilanı yayımladı.

İlana göre, iki yıl boyunca bir bulaşıkçı, bir aşçı ve iki garson çalıştırılacak. Alım taşeron firma aracılığı ile yapılacak. İller Bankası Van Bölge Müdürlüğü’nün ilanında, personelin iki günden fazla hastalanması durumunda, şirkete ödenecek tutardan kesinti yapılacağı kaydedildi. İlana göre ayrıca, personelin herhangi bir kaza sonucu yaralanması durumunda, sorumlu tutulacak merci, taşeron firma olacak. İller Bankası, dört personelin 07.00 ve 16.00 saatleri arasında günde dokuz saat kurumda olmasını şart koşuldu:

“Yüklenici hiçbir ihtar ve ikaza gerek kalmaksızın, lüzumlu bütün güvenlik önlemlerini zamanında almak ve elemanlarına kazalardan korunma usul ve çarelerini öğretmekle mükelleftir. Bu itibarla, taahhüdün ifasında, gerek ihmal ve dikkatsizlik ve gerekse tedbirsizlik ve ehliyetsiz eleman çalıştırmaktan veya diğer sebeplerle vuku bulacak kazalar ve sonuçlardan bütün mali, hukuki ve cezai sorumluluklar yükleniciye ait olacaktır.”