Bütçesi makaslanan AFAD’a teklif edilen araç sayısı, bir ihmali daha gün yüzüne çıkardı. Bütçe cetvellerine göre 2019-2023 döneminde Cumhurbaşkanlığı için 150 taşıt, AFAD için ise yalnızca 97 taşıt öngörüldü.

İhmali bütçe cetvelleri ‘ölçtü’
Fotoğraf: Depo Photos

Mustafa BİLDİRCİN

2023 yılı bütçesi 2022 yılına oranla yüzde 33,6 oranında makaslanan, personel eksikliği resmi raporlar ile ortaya konulan AFAD’a 2019-2023 döneminde teklif edilen araç sayısı, bir başka ihmali daha gösterdi. 2019-2023 dönemlerine yönelik hazırlanan ve kamu kurumlarının edinebilecekleri taşıt sayılarını gösteren Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi’ne bağlı cetveller, “itibardan ödün vermeyen” iktidarın tercih ve yönelimlerini bir kez daha gözler önüne serdi. Cumhurbaşkanlığı için öngörülen araç sayısı, AFAD için öngörülen araç sayısını 53 araç ile geride bıraktı.

2019 yılında Cumhurbaşkanlığı için 28 taşıt öngörülürken AFAD, kamu kurumlarının alabilecekleri taşıt sayısını gösteren cetvelde kendisine yer bulamadı. Cumhurbaşkanlığı’na 26 taşıtın öngörüldüğü 2020 yılında ise AFAD için yalnızca altı taşıt teklif edildi. Benzer bir tablo 2021, 2022 ve 2023 yıllarında da yaşandı. 2021 yılında AFAD’a hiç yer verilmeyen taşıt tablosunda Cumhurbaşkanlığı için 47 yeni araç öngörüldü. 2022 yılında AFAD hizmetleri için 21 yeni araç, Cumhurbaşkanlığı hizmetleri için ise 29 yeni araç temin edileceği bildirildi. AFAD, 2023 yılında 70 taşıt ile 20 yeni taşıtın öngörüldüğü Cumhurbaşkanlığı’nı geçse de 2019-2023 dönemi toplam verilerinde Cumhurbaşkanlığı’na yaklaşamadı. Buna göre, 2019 ve 2023 yıllarını da kapsayan beş yılda Cumhurbaşkanlığı için öngörülen yeni araç sayısı 150, AFAD için öngörülen yeni araç sayısı ise 97 oldu.

***

2023’TE 29 ARAZİ ARACI

AFAD’ın 2023 yılında edinebileceği 70 taşıttan sekizi binek otomobillerden oluşuyor. AFAD’ın yıl içerisinde 29 arazi aracı, 6 kamyon, 4 minibüs, 23 de panelvan araç alması planlanıyor.