Türkiye’ni iklim değişikliği mücadelesindeki yol haritasının çıkarılacağı İklim Şurası’na Çevre Mühendisleri ve Meteroloji Mühendisleri Odaları çağrılmadı. Odalar  yaptığı açıklamada, Bakanlığa tepki gösterdi.

İklim Şurası’na muhataplar çağrılmadı

Haber Merkezi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından düzenlenen ve 25 Şubat’a kadar sürecek İklim Şurası dün Konya’da başladı. Türkiye’nin iklim değişikliği ile mücadelesinde alınacak önlemlerin konuşulduğu Şura’ya, Çevre Mühendisleri Odası ve Meteoroloji Mühendisleri Odası davet edilmedi.

Çevre Mühendisleri Odasından yapılan yazılan açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının "Tüm sektör ve aktörlerle Türkiye’nin iklim değişikliği ile mücadelesindeki yol haritasının çıkarılacağı’’ ifadesiyle İklim Şurası’nı duyurmasına rağmen, ‘’Odamız dahil asıl aktörler toplantıya çağrılmamıştır" denildi.

Çevre Mühendisleri Odasından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Krizin ancak küresel sorunlara bütüncül yaklaşımla çözülebileceği tüm dünyada genel kabul görmüş bir doğrudur. Bakanlığın iklim krizi ile mücadele konuşan çalışan asıl aktörleri dışlayan bu tavrını kınıyoruz! Krizle mücadele eden tüm yapıların yer almadığı bir şura amacına hizmet edemeyecektir"

Meteoroloji Mühendisleri Odası ise İklim Şurası’na, talep etmelerine rağmen, pandemi nedeniyle davet edilmediklerini açıkladı. Oda tarafından yapılan açıklamada, ‘’İlkokul kitaplarına bile girmiş bir tanıma göre iklim; uzun yıllar boyunca gözlenen meteorolojik parametrelerin bir ortalamasıdır. Değişimi izlemek için öncelikle oluşum bilinmelidir. Biz oda olarak buna sessiz kalmayacağız. Mesleğimizi ve meslektaşlarımızın hakkını korumak sadece meslek odamızın değil aynı zamanda bu mesleğin eğitimini veren üniversitelerin ve mesleği icra eden herkesin ortak görevidir’’ denildi.