İHD, Eylem Planı’nı LGBTİ+’ların hakları ışığında değerlendirdiği raporu açıkladı. Raporda, iktidar eliyle LGBTİ+’lara karşı nefret söyleminin arttığına dikkat çekildi.

İktidar, LGBTİ+’lara karşı nefreti artırdı

HABER MERKEZİ

İnsan Hakları Derneği (İHD), “İnsan Hakları Eylem Planı Çerçevesinde LGBTİ+ Hakları ve Hak İhlalleri” raporunu açıkladı. Raporda, LGBTİ+ hak sahiplerini hedef alan ihlaller paylaşıldı. Adalet Bakanlığı’nın 2021 yılında hazırladığı “İnsan Hakları Eylem Planı” çerçevesinde değerlendirilen raporda, LGBTİ+’lara yönelik nefret söyleminin iktidarın desteğiyle arttığına dikkat çekildi. 

İHD tarafından hazırlanan raporda; ayrımcılık, nefret söylemi, yaşam hakkı, işkence ve kötü muamele yasağı, kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı, özel hayata ve aile yaşamına saygı hakkı, ifade özgürlüğü, toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı başlıkları yer aldı. Rapor, siyasilerin LGBTİ+’ları hedef gösterdiği örnekleri, Onur Yürüyüşü yasaklarını, Büyük Aile Yürüyüşü adı verilen etkinliklerle LGBTİ+’lara ayrımcılık ve nefret söyleminin nasıl büyütüldüğüne ışık tuttu. 

DÜZENLEME YAPILMALI 

Raporda, İnsan Hakları Eylem Planı’nın açıklandığı tarihten bu yana iktidar tarafından nefret söyleminin arttığına dikkat çekildi. Raporda, “İfade özgürlüğüne yönelik yargısal ve idari müdahaleler, toplantı ve gösteri yürüyüşlerine ilişkin yaygın yasaklar ve müdahalelerde sistematik olarak işkence ve kötü muamelede bulunulması, hapishanelerde yaşanan hak ihlalleri bu tersine işleyişin açık örnekleridir. Sağcı akımların küresel düzeyde ortaklaşa sürdürdükleri LGBTİ+ hareketine yönelik kara propagandası ve saldırıları LGBTİ+ kazanımlarını tehdit etmekte, LGBTİ+’ların her alanda haklarının ihlal edilmesine neden olmaktadır. Bu saldırı ve kara propaganda sağcı iktidarların Rusya örneğinde olduğu gibi LGBTİ+’lar aleyhine düzenlemeler yapılmasına yol açmaktadır” ifadelerine yer verildi. 

Son 3 yılda LGBTİ+’lara yönelik nefret söyleminin görülmemiş düzeyde arttığı ifade edilen raporda şunlar aktarıldı: “Türkiye’de de küresel düzeydeki akımlarla paralel olarak sürdürülen LGBTİ+ hareketine yönelik kara propaganda ve nefret söylemleri siyasal iktidarın desteğiyle son 3 yılda görülmemiş düzeyde artırılmıştır. Hem iktidar partisi milletvekilleri hem de iktidar ortağı milletvekillerinin LGBTİ+’lar aleyhine yasal düzenlemeler yapılması gerektiğine dair yapılan açıklamalar yeni Anayasa çalışmalarında LGBTİ+’lara yönelik ayrımcı düzenlemelerin de yer almasından endişesine neden olmaktadır.”