AKP, ormanları enerji şirketlerine peşkeş çekiyor. 2012-2022 döneminde 950 futbol sahası büyüklüğünde orman alanı üzerinde termik santral izni verilirken, madencilik izni verilen orman alanı büyüklüğü 110 bin hektara yaklaştı.

İktidarın ‘talana enerjisi’ hiç bitmedi

Mustafa BİLDİRCİN

AKP iktidarında hemen her yıl on binlerce hektar orman alanı ormancılık dışı faaliyetlere açıldı. Yalnızca 2022 yılında 20 bin 615 hektar orman alanının amacı dışında kullanımına izin verildi. Akbelen Ormanları’nda termik santral için yaşanan ağaç kıyımının ardından bir kez daha gündeme gelen ormanlık alanlarda madencilik izinlerine yönelik veriler de çarpıcı tabloyu ortaya koydu. 2012-2022 döneminde 109 bin 804 hektar büyüklüğündeki ormanlık alan için madencilik izni verildi.  

Orman Genel Müdürlüğü’nün “Orman İzinleri” verileri, AKP’nin doğaya düşman çevre politikasına ayna tuttu. 2012 ve 2022 yıllarını da kapsayan 10 yıllık dönemde AKP, orman alanlarında toplam 62 bin 469 adet ormancılık dışı faaliyet izni çıkardı. Toplam 62 bin 469 iznin 28 bin 355’inin madencilik izinlerini kapsadığı bildirildi.  

YÜZ BİNLERCE METREKARE 

Yurttaşların tepkisine karşın Akbelen Ormanları’nda yaşanan ağaç kıyımı ile gündeme gelen termik santrallara yönelik izinler de dikkati çekti. 2012- 2022 döneminde ormanlık alanlarda toplam yedi adet termik santral izni verildiği bildirildi.  

Termik santral için izin verilen ormanlık alanların büyüklüğü ise kayıtlara, 677 hektar olarak geçti. Buna göre, 2012-2022 döneminde, “Enerji izinleri” adı altında 950 bin metrekare ormanlık alan termik santral için kurban edildi.  

Termik santral için izin verilen ormanlık alanların büyüklüğü bazı yıllara göre şöyle: 

• 2015: 205 hektar  

• 2017: 151 hektar  

• 2018: 105 hektar  

• 2021: 86 hektar  

• 2022: 6 hektar  

NÜKLEERE BİN 2 HEKTAR ORMAN ALANI 

2012-2022 döneminde, “Enerji İzinleri” adı altında ormancılık dışı faaliyetler için açılan ormanlık alanlarda yürütülen faaliyetlerin türlerine göre dağılımı ise şöyle sıralandı:  

• Nükleer Enerji Santralı: Bin 2 hektar  

• Petrol Arama: 983 hektar  

• Enerji İletim Hatları: 82 bin 217 hektar  

• Hidroelektrik Santralı: 11 bin 23 hektar  

• Petrol İşletme: 66 hektar