2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri 2. Tur Detaylı Sonuçları
2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri 2. Tur Detaylı Sonuçları

Eğitimde eşitsizliğin Covid-19 sürecinde etkisini daha da hissettirdiği Türkiye, 2020’de okulları en uzun kapalı tutan dördüncü ülke oldu. Yüz yüze eğitim, 2020’de 49 hafta kesintiye uğradı.

Abone Olgoogle-news
İlk vazgeçtikleri hep eğitim oldu

Mustafa BİLDİRCİN

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı’nca (TTGV) hazırlanan, “Teknolojik İnovasyon Bağlamında Eğitim ve Öğretimin Güncel Analizi” isimli çalışmada, Covid-19 salgınının eğitime etkisi ortaya konuldu. Türkiye’nin, 30 OECD ülkesi içinde salgının ilk yılı olan 2020’de okulları en uzun süre kapalı tutan dördüncü ülke olduğu belirtildi.

EĞİTİMDEN 1,8 TRİLYON SAAT MAHRUMİYET


Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Varyantlar ortaya çıktığında hemen ilk akla gelenin okulların yüz yüze eğitime ara vermesi tartışmalarını yersiz buluyorum” derken Türkiye, salgının ilk yılında okulları en uzun süre kapalı tutan ülkeler arasında yer aldı.

TTGV Stratejik Odak Çalışma Komisyonu’nun çalışmasında, 2020 yılının ilk çeyreğinden bu yana süren Covid-19 salgınının, eğitim ve öğretimi derinden etkilediği vurgulandı. Eğitim ve öğretimin sürekliliğinin sağlanması için alınan kararlar ile eğitim sistemindeki birçok rol ve sürecin yeniden tanımlandığı belirtilerek, “Dünya çapında okul çağındaki çocuklar yüz yüze gerçekleştirilen eğitim ve öğretimden 1,8 trilyon saat mahrum kalmıştır ve bu süre her geçen gün artmaktadır” denildi.

Çalışmada, UNICEF’in 100 ülke verisi ile hazırladığı Uzaktan Eğitimde Erişilebilirlik Raporu’ndaki bulgulara da yer verildi. Dünyada en az üç çocuktan birinin okulların yüz yüze eğitim-öğretime kapanması ile öğretime erişim sağlayamadığının altı çizildi. Raporda, Türkiye’de Mart 2020 tarihi itibarıyla okullarda yüz yüze eğitim-öğretime 28 hafta tam kapanma, 21 hafta kısmi kapanma olmak üzere toplamda 49 hafta süreyle ara verildiği kaydedildi. Türkiye’nin, 2020 yılı içerisinde 110 günü aşkın süre ile dünyada okulları en uzun süre yüz yüze eğitim-öğretime kapalı kalan dördüncü ülke olduğu ifade edildi.

TÜRKİYE DÖRDÜNCÜ SIRADA YER ALDI

OECD’nin raporuna göre, 2020 yılında okulları en uzun süre tamamen kapatan ülke Kosta Rika oldu. Kosta Rika’nın ardından Kolombiya ve Slovakya geldi. Okullarını kısa süre kapalı tutan üç ülke sırasıyla Danimarka, Almanya ve Yeni Zelanda oldu.