OHAL bölgesi olan deprem illerinin yapılaşmasına yönelik KHK, TBMM’de onaylandı. İmar Kanunu ve ilgili yönetmeliklerin devre dışı bırakıldığı belirtildi.

İmar Kanunu by-pass edildi
Fotoğraf: DHA

Hüseyin ŞİMŞEK

11 kenti derinden sarsan deprem felaketinin ardından 8 Şubat’ta bu illerde OHAL ilan eden ve 24 Şubat'ta ise AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yeniden inşa süreci hakkında yerleşme ve yapılaşmaya ilişkin tedbirleri belirleyen Kanun Hükmünde Kararname (KHK), komisyon aşaması devre dışı bırakılarak doğrudan TBMM Genel Kurulu gündemine geldi. Muhalefetin tüm itirazlarına karşın çok sayıda kritik düzenlemeyi hükümsüz bırakan KHK yasalaştı.

İTİRAZLAR DEVRE DIŞI

Kararname kapsamında, yeni yerleşim alanlarının belirlenmesi konusunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkili hale geliyor. Bu süreçte, orman olarak korunmasında yarar görülmeyen ve tarım alanına dönüştürülmesi de mümkün olmayan yerlerin orman alanı dışarısına çıkarılması öngörülüyor. Bu yerlerin imar faaliyetlerinde kullanılacağı da hüküm altına alınıyor. Ayrıca, depremden etkilenen illerde yapılacak geçici ve kesin iskan alanlarının “ivedi şekilde tamamlanabilmesi” için belirlenecek yerleşim alanları ve bu alanlara ilişkin plan hazırlama, onay süreci, ihale süreci, kurumlar arası kaynak aktarımı konularında da önemli düzenlemelere imza atılıyor. Kanunlara göre, KHK’nin önce TBMM’nin ilgili komisyonlarına gelip görüşülmesi ardından bu komisyonda kabul edilmesi durumunda Genel Kurul’a sevk edilmesi gerektiğini kaydeden muhalefet, bu süreci yürütmeyen iktidarı eleştirdi. Meclis Başkanı’nın inisiyatif alarak konuyu doğrudan Genel Kurul gündemine taşımasının “Kabul edilemez” olduğunu bildiren muhalefet, hukuksuzluklara da işaret etti. İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile egemenliğin şahsileştirildiğini belirterek, kararnamelerle yasama faaliyetlerinin etkisizleştirildiğini söyledi.

Dervişoğlu, “Hükümetin bu acele kanunlaştırma hevesiyle tali komisyonları çalıştırmaması, baypas etmesi, ilgili ihtisas komisyonlarının muhatap bile alınmaması düpedüz bir devlet yönetme ciddiyetsizliği. Çünkü bu uygulamadaki amaç, kanun tekliflerini geliştiren ve milletvekillerinin incelemesine açan bir yasama süreci değil, hızlandırılmış bir onama süreci" dedi. CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek de şunları söyledi: “İktidar kanadının bundan ne beklediğini gerçekten anlamakta zorluk çekiyoruz. Kararname, yapılaşma süreçlerine ilişkin İmar Kanunu'nu ve ilgili yönetmelikleri tamamen devre dışı bırakan, yöre halkının katılım ve itiraz imkanlarını ortadan kaldıran bir süreci öneriyor. Bununla birlikte yürürlükteki meri mevzuat gereği imar planı yapım süreçlerinde yerine getirilmesi gereken birçok analize, çalışmaya ve kısıtlara uyma zorunluluğu da ortadan kaldırılıyor."