İmar planları durduruldu

Haber Merkezi

Millet bahçesi projesi sebebiyle pistleri kırılan Atatürk Havalimanı’nın bitişiğindeki İTÜ Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde 27 bin metrekarelik alanın konut ve ticaret imarına açılmasıyla ilgili davada mahkeme yürütmeyi durdurdu. Mahkeme, plan teklifinin bölgedeki yapı ve insan yoğunluğunu artıracağını, nasıl bir yapılaşmanın ortaya çıkacağının belirsiz olduğunu, kamu elinde olan bir alanın konut ve ticaret alanına çevrilmesinin mevzuata göre bir plan değişikliği gerekçesi olmadığını kaydetti.

Bakırköy Şenlikköy Mahallesi’nde bulunan 106 bin metrekarelik İTÜ’ye ait olan arazi 2014’te “İTÜ Arı Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi” fonksiyonu taşıyordu. Atatürk Havalimanı’nın bitişiğindeki dev arazinin 60 bin metrekarelik kısmı 28 Temmuz 2022’de Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanı kararıyla “İTÜ Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi” ilan edildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da geriye kalan 46 bin 820 metrekarelik araziyle ilgili Mart 2023’te yeni bir imar planı hazırladı. “Ticaret+konut” fonksiyonu verilen arazideki yapılaşma koşulu, emsal 1, yükseklik 4 kat şeklinde ayarlandı. Plan açıklama raporunda, Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde yer alan eğitim ve lojman yapıları için İTÜ’ye kaynak oluşturmak ve çevredeki yetersiz konut ve donatı alanlarının eksikliğini gidermek üzere kentsel dönüşümde kullanmak için fonksiyon değişikliği yapıldığı kaydedildi. Raporda, planlama alanının 1’nci derece deprem bölgesinde yer aldığı belirtildi ve kurumların görüşlerine yer verildi.

Bakırköy Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, 8 Aralık 2022 tarihli görüşünde, söz konusu imar planının bölgeye daha fazla nüfus ve yapı yoğunluğu getireceğini belirterek planın uygun bulunmadığını kaydetti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Planlama Şube Müdürlüğü de planların bölgeye 618 kişilik ek nüfus getireceğini, bölgedeki yapı yoğunluğunu artırıcı nitelikte olduğunu, bölgesel ulaşım sistemi üzerindeki talepleri de artıracağını aktardı. İstanbul 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 9 Aralık 2022 tarihli görüş yazısındaysa imar planı teklifinin Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Bilirkişilerin raporuna dayanan mahkeme, plan teklifinin hukuku uyarlığının bulunmadığı sonucuna vardı ve planlarla ilgili yürütmenin durdurulmasına hükmetti.