Ipsos Araştırma, Türkiye'de kiracıların yaşadığı sorunlar hakkında temmuz ayında yaptığı araştırmanın sonuçlarını yayımladı. Araştırma sonuçlarına göre kiracıların yüzde 69'u devletin belirlediği oranın üzerindeki kira zammını kabul etmek zorunda kalıyor.

Kaynak: Haber Merkezi
Ipsos araştırması: Kiracıların yüzde 70’i, devletin belirlediği orandan fazla artışı kabul etmek zorunda kalıyor

Ipsos Araştırma, Türkiye'deki konut krizini, kiracıların yaşadığı sorunları ve sürekli artan fiyatlar karşısında ev sahiplerinin maddi kayba uğrayıp uğramadığını araştırdı. Araştırma sonuçlarına göre her 10 kiracıdan 9'u bugün taşınmak zorunda. Kiracıların yaklaşık yüzde 90'ı taşınmak zorunda kaldığında aynı şartlarda bir eve çıkabileceğini düşünmüyor, yüzde 69'u ise enflasyon oranı üzerindeki kira artışlarını kabul etmek zorunda kalıyor. 

Araştırma sonuçlarına göre kiracıların oturdukları evden ve semtte memnun olma oranları da düşmüş durumda. Araştırmada, oturdukları semtten geçen yıl memnun olanların oranı %41 iken bu yıl oranın %35'e düştüğü ölçüldü. 

YÜZDE 86, AYNI ŞARTLARDA BAŞKA EV BULAMAYACAĞI GÖRÜŞÜNDE

Kiracıların %86’sı, taşınmak durumunda kalsalar aynı semtte ihtiyaçlarına ve bütçelerine uygun bir ev bulamayacakları görüşünde. Bu konuda zorlamayacağını düşünenlerin oranı sadece %14. 

KİRA ARTIŞLARI HEM DEVLETİN ORANINI HEM DE MAAŞLARI GEÇTİ

Araştırmaya göre devletin açıkladığı enflasyon oranında kira artış oranlarına rağmen kiracıların %69’u bu oranın üzerinde bir artışı kabul etmek zorunda kaldı. Bu oran kontrat güncellemesi zamanı gelenler nezdinde %86’ya kadar yükseliyor. 

Araştırmanın veri değerlendirmesi kısmında, iktidarın kira artış oranlarına sınırlama getirmesinin kiracılarla ev sahiplerinin sorunlarını çözmediği vurglanıyor. Araştırmanın değerlendirme kısmında şu tespitler paylaşılıyor:

"Geçen yıl her iki kiracıdan biri resmi sınırdan daha fazla artış talebi ile karşılaştığını belirtiyordu, bu yıl durum kötüye gitti, artık her on kiracıdan yedisi bu durum ile karşılaştığını iletiyor. Geçen sene resmî sınırdan fazla kira artış talebi ile karşılaşan kiracıların yaklaşık dörtte üçü bu talebi kabul etmek zorunda kaldıklarını anlatmışlardı, bu sene aynı durumda olan neredeyse her on kiracıdan dokuzu resmî sınırdan fazla olan artış talebini kabul etmek durumunda kalmış. Üstelik tüm bunlar yaşanırken oturdukları semtten ve evden memnun olan kiracıların oranlarında da geçen seneye göre gerileme var."