İstanbul Barosu Başkanı Filiz Saraç, Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay'la ilgili verdiği kararın acilen uygulanması gerektiğini, 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin bir an evvel bu bağlayıcı karara uyması gerektiğini söyledi.

Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul Barosu Başkanı Saraç: İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi AYM kararını derhal uygulamalıdır!

İstanbul Barosu Başkanı Filiz Saraç, Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay'la ilgili verdiği kararın acilen uygulanması gerektiğini, 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin bir an evvel bu bağlayıcı karara uyması gerektiğini söyledi. 

Saraç, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Anayasa Mahkemesi (AYM), 27.10.2023 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan kararı ile Hatay Milletvekili ve Baromuzun üyesi Av. Şerafettin Can Atalay’ın Seçilme ve Siyasi Faaliyette Bulunma Hakkı ile Kişi Hürriyeti ve Güvenliği Hakları'nın ihlal edildiğine karar vermiştir. 

Anayasa'nın 153. Maddesine göre, "Anayasa Mahkemesi kararları Resmî Gazete'de hemen yayımlanır ve yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzelkişileri bağlar." 

AYM'nin ihlal kararına rağmen İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti halen neyi müzakere etmektedir!

#CanAtalayaÖzgürlük
#CanAtalay"