Sağlıktaki özelleşme, İstanbul Planlama Ajansı'nın raporlarına da yansıdı. Rapora göre 2022’de özel hastane oranı Türkiye’de % 36,78 iken İstanbul'da % 70,09 oldu.

İstanbul'daki özel hastane oranı Türkiye'nin iki katı
Fotoğraf: İHA

Haber Merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İstanbul Planlama Ajansı'nın (İPA) "Bir insan hakkı olarak sağlığa erişim: İstanbul’da sağlık altyapısının sektörel bazda incelenmesi" raporu, sağlığın nasıl özelleştiğini gözler önüne seriyor. Rapor, İstanbul'daki özel hastane oranının Türkiye'nin iki katı olduğunu, hastane yatak sayısındaki artışın da yine özel hastanelerde fazla olduğunu ortaya koydu.

ULAŞIMDA SIKINTI VAR

Sağlık istatistiklerini inceleyerek hazırlanan rapor, İstanbul ve Türkiye’de sağlık alanında kamunun ve özel sektörün rolünü, resmi veriler üzerinden karşılaştırma yaptı. Rapora göre, İstanbul’da sağlık hizmetleri büyük oranda özel sektör tarafından sunuluyor. Raporda öne çıkan bazı başlıklar özetle şöyle;

• Türkiye ve İstanbul’daki hastane sayılarının sektörlere göre dağılımı, Türkiye geneline göre İstanbul’da özel sektörün ne kadar baskın olduğunu gösteriyor.

• 2022 yılında özel hastane oranı Türkiye genelinde yüzde 36,78 iken İstanbul’da yüzde 70,09’a yükseliyor.

• Yatak sayısında en fazla artışın olduğu sektör yüzde 44,97 ile özel sektör oldu.

• Açılan şehir hastanelerinin büyük kampuslar halinde şehrin belli noktalarında konumlanmış olmaları, vatandaşların bu hastanelere ulaşımında yaşadığı güçlüklerin var olduğu gerçeğini değiştirmiyor.

ŞİŞLİ İLK SIRADA

• Türkiye’de bin kişi başına düşen hekim sayısı 2,18 ile OECD ortalaması olan 3,4’ün altında kalıyor.

• Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerde çalışan hekimler arasında uzman hekim olanların oranı 2019 hariç yüzde 50’nin altında kalıyor. Uzman hekimlerin alanına giren konularda kamu hastanelerine başvuran kişilerin, uzman hekimlere erişimi konusunda sorunlar ortaya çıkması mümkün.

• Yurt dışında okumak veya çalışmak için, hekimlerin alması gereken iyi hal belgesi sayılarında son yıllarda artış söz konusu. TTB’den iyi hal belgesi alan hekim sayısı son yıllarda katlanarak artıyor.

• Şişli’nin özel sağlık kurumu sayısı bakımından ilk ilçe olarak öne çıktığı görülüyor. Şişli’yi Kadıköy, Üsküdar ve Bakırköy gibi sosyo ekonomik düzeyi yüksek ilçeler takip ediyor.

• Muayenehane sayısının en fazla oldu ilçe bin 405 ile Şişli’yken onu 824 muayenehane ile Kadıköy takip ediyor.