birgün

31° PARÇALI AZ BULUTLU

İstanbul Valiliği kendisi hakkında soruşturma yürütüp ‘şikayeti düşürdü’, karar yargıdan döndü

Boğaziçi eylemlerinde gözaltına alınan öğrencilere dair bazı arşiv bilgiler paylaşarak ‘özel hayatın gizliliğini’ ihlal eden İstanbul Valiliği, şikayet üzerine kendisi hakkında soruşturma yürütüp şikayeti düşürdü. Yapılan itiraz sonucu karar istinaf mahkemesince kaldırıldı.

GÜNCEL 22.12.2021 15:52
İstanbul Valiliği kendisi hakkında soruşturma yürütüp ‘şikayeti düşürdü’, karar yargıdan döndü
Abone Ol google-news

İstanbul Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdür Vekili Muammer Karadeniz, kendisi hakkındaki şikayetin ön incelemesi yapıp “şikayetin işlemden kaldırılması” kararı verdi. Bu kararın iptali için yapılan itirazı görüşen İstanbul Bölge İdare Mahkemesi; “soruşturmanın objektifliğini ve tarafsızlığını zedelediği” gerekçesiyle kararı kaldırırken, Valiliğin yeniden ön inceleme raporu hazırlatarak karar vermesi gerektiğini bildirdi.

İstanbul Valiliği’nin yaptığı açıklamada Boğaziçi protestolarında gözaltına alınanların arşiv sicil kayıtlarının bulunması üzerine, “özel hayatın gizliliğinin ihlal edilmesi ve görevin kötüye kullanıldığı” gerekçesiyle İstanbul Valisi, İstanbul Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdür Vekili, ilgili kamu görevlilerinden şikâyetçi olundu.

Şikâyet üzerine Valilik tarafından ön inceleme yapıldı. Ancak ön incelemeyi, hakkında şikâyet bulunan İl Basın ve Halkla ilişkiler Müdür Vekili Muammer Karadeniz yürüttü. Karadeniz, kendisinin de şikâyet edildiği başvuru için “işlemden kaldırılması” kararı verdi.

“TARAFSIZLIĞI ZEDELEDİĞİ KANAATİNE VARILDI”

Müşteki avukatları, Valiliğin “şikâyetin işlemden kaldırılması” kararına karşı İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Birinci İdare Dava Dairesi’ne itiraz etti. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Birinci İdare Dava Dairesi, “soruşturmanın objektifliğini ve tarafsızlığını zedelediği” kanaatine varıldığını belirterek itirazı kabul etti. Mahkemenin oybirliğiyle aldığı kabul gerekçesi şöyle:

“İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Basın Müşavirliği’nin şikayet edilenler arasında olması nedeniyle, şikayet konusu iddiaların araştırılmasına yönelik olarak, bu kurumda görev yapan kamu görevlisinin soruşturmacı olarak belirlenmesinin soruşturmanın objektifliğini ve tarafsızlığını zedelediği sonuç ve kanaatine varılmış olup; tarafsız bir soruşturma yapılmasını teminen şüpheliler hakkında 4483 sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak belirlenecek bir ön incelemeci marifetiyle ön inceleme raporu düzenlenmesi ve yetkili merci tarafından söz konusu ön inceleme raporu da göz önünde bulundurulmak suretiyle soruşturma izni verilmesine veya verilmemesine ilişkin bir karar tesis edilmesi gerekli iken, dosyanın işlemden kaldırılmasına ilişkin kararda usul ve yasaya uyarlık bulunmamaktadır.”

“YENİDEN KARAR VERİLSİN”

“İstanbul Valiliği’nin 07/09/2021 tarih ve 96714/Gid.2021.274 sayılı kararının kaldırılmasına, isnat edilen eylemin duraksamaya ve tereddüte mahal kalmayacak şekilde açıklığa kavuşturulması için yeniden ön inceleme raporu düzenlenmek, düzenlenecek ön inceleme raporuna dayanılarak İstanbul Valiliği’nce yeniden bir karar verilmek, 4483 sayılı Kanun hükmü gereğince gerekli bildirimler yapıldıktan sonra verilecek kararın türüne göre itiraz edilmesi halinde itiraz dilekçeleri de eklenerek incelenmesi için tekrar Dairemize gönderilmek üzere dosyanın İstanbul Valiliği’ne gönderilmesine…”

BAŞSAVCILIK YAZIYI HAZİRAN 2021’DE VALİLİĞE GÖNDERMİŞTİ

Mahkeme kararına göre şikâyet konusu olaylar şöyle gelişti:

“Boğaziçi Üniversitesine yapılan rektör atamasını protesto sırasında tutuklanan üniversite öğrencilerinin serbest bırakılmaları talebiyle duvara yazı yazdıkları iddia edilen beş üniversite öğrencisi gözaltına alındıktan sonra, İstanbul Valiliği’nce konu ile ilgili basın açıklaması yapıldığı, yapılan açıklamada tutukluların baş harflerine yer verildiği ve bu kişiler hakkında derdest yargılamaya konu olan bilgilerin paylaşıldığı, bu bilgilerin birçoğunun gerçeği yansıtmadığı, yapılan basın açıklamasında yer alan bilgilerin özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği iddiasıyla İstanbul Valisi, İstanbul Valiliği Basın Müşaviri ve tespit edilecek tüm kamu görevlileri hakkında şikayette bulunulduğu; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 24.06.2021 günü, 2021/98295 sayılı yazısı ile görevli basın müşaviri hakkında görevi kötüye kullanmak suçundan 4483 sayılı yasa kapsamında gerekli işlemlerin yapılması için şikayetin İstanbul Valiliği’ne gönderildiği İstanbul Valiliği’nin 26.08.2021 günlü, 92499 sayılı yazısı ile söz konusu iddiaların araştırılarak rapor düzenlenmesi hususunun İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdür Vekili Muammer Karadeniz’e bildirdiği, adı geçen kişi tarafından düzenlenen bila tarih ve sayılı raporun, olayda özel hayatın gizliliğinin ihlal edildiğinden bahsedilemeyeceği yönündeki görüş ile 27.08.2021 günlü, 93607 sayılı yazıyla Valiliğe bildirilmesi üzerine, İstanbul Valiliğinin 07.09.2021 tarih ve 96714/Gid. 2021.274 sayılı kararı ile İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdür Vekili Muammer Karadeniz hakkında 4483 sayılı Kanunun 4. Maddesine göre ön inceleme başlatılmasını gerektirecek bir durum bulunmadığı gerekçesiyle dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verilmiştir.

Olayda; İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünce yapılan basın açıklamasında yer alan ifadelere yönelik olarak şikayette bulunulduğu, iddia edilen hususlara yönelik olarak yapılan ön incelemenin İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdür Vekili Muammer Karadeniz tarafından yapıldığı ve söz konusu raporda yer alan tespitler esas alınarak İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdür Vekili Muammer Karadeniz hakkında dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verildiği görülmüştür.”

(ANKA - GÜRKAN DEMİRTAŞ)

Video haberler için YouTube kanalımıza abone olun

Birgün'e Abone ol