Google Play Store
App Store

Halkevleri İstanbul’da “Yoksulluğa ve hayat pahalılığına karşı bir aradayız” diyerek eylemdeydi. Cevahir AVM önünde yapılan eyleme DİSK/Emekli-Sen, DİSK/Enerji-Sen, Uskumruköy Forumu temsilcileri de katıldı.

Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul’da yoksulluğa karşı eylem

Halkevleri İstanbul’da “Yoksulluğa ve hayat pahalılığına karşı bir aradayız” diyerek eylemdeydi. Cevahir AVM önünde yapılan eyleme DİSK/Emekli-Sen, DİSK/Enerji-Sen, Uskumruköy Forumu temsilcileri de katıldı.

Eylemde söz alan İBB’de enerji işçisi ve DİSK/Enerji-Sen İstanbul 1 No’lu Şube Başkanı Olcay Karabulut, 2018’de yürürlüğe giren 696 sayılı KHK ile taşerondan kadroya geçirilecekleri yönünde vaatlerde bulunulduğunu ancak bu vaadin gerçekleşmediğini söyledi. Taşeron sisteminin belediyeye bağlı şirketlerde devam ettiğini ifade eden Karabulut, imzalanan sefalet sözleşmeleriyle yoksulluklarının giderek derinleştiğini söyledi.

DİSK/Emekli-Sen Şişli Şubesi’nden Hasan Karasaçan, milyonlarca emekliye 7 bin 500 lira maaş dayatıldığını ve bununla geçinemediklerini söyledi. Karasaçan, dilenci olmadıklarını ve haklarını istediklerini söyledi. İnsanca yaşamaya yetecek bir ücret ve toplu sözleşme haklarını istediklerini ekledi.

Uskumruköy Forumu’ndan Hasan Sarıkaya ise 11 ilde orman alanlarının orman sınırından çıkarıldığını ve kentsel dönüşüm yasasını hatırlattı. İktidarın rant uğruna doğal alanları ve kentsel alanları ranta açtığını ifade eden Sarıkaya, ormanları için mücadeleden vazgeçmeyeceklerini söyledi.

İNSANCA BİR YAŞAM İÇİN ÖRGÜTLENELİM 

Eylemde söz alan Halkevleri Genel Başkanı Nebiye Merttürk, iktidarın vadettiği hayatın sabah gün doğmadan dışarı çıkılıp akşam eve geri dönmekten ibaret olduğunu, yoksulluğun giderek derinleştiğini ifade etti. Merttürk, insanca bir yaşam için mücadele etmekten başka bir çıkış olmadığını söyleyerek halka örgütlenme çağrısı yaptı.

Halkevleri GYK üyesi Fadik Yazar’ın okuduğu açıklamada ise bütçenin halkın vergileriyle oluşturulduğu ancak halkın ihtiyaçlarına göre belirlenmediğine, halk için yapılan harcamaların oranının her yıl düştüğüne, eğitimden sağlığa her temel hizmetin giderek daha paralı ve daha pahalı hale geldiğine vurgu yapıldı.

Halkevciler, bütçenin kamu yararı gözetilerek oluşturulmamasının sonucu olarak halkın tüm ihtiyaçların eldeki tek gelir olan ücretle gidermeye çalıştığını ancak ücret düzeyinin de düşük olduğunu vurguladı. Asgari ücretin ortalama ücret haline geldiğinin altını çizen Halkevciler, kayıtdışı çalışanların asgari ücret bile alamadığını hatırlattı.

Bu düzenin halkın örgütsüzlüğünden güç aldığını ifade eden Halkevciler, yoksulluktan çıkış için örgütlenme çağrısı yaparken şunları söyledi:

"Bu sömürü düzeninin tek güvencesi emekçilerin, halkın örgütsüz kalması. Halkı, emekçileri örgütsüz bırakıp sefalete mahkum ediyorlar. Düşünün ki sermayenin karına kar katan işçilerin %90’ı sendikasız, düşünün ki %92’si toplu sözleşmesiz. Bütçe görüşülürken halkın sözü yok, asgari ücret belirlenirken yine yok. Meydanlar tepkilerini göstermek isteyenlere kapalı. Sarı değil gerçek sendikayı seçen işçiler devlet şiddetiyle yüzleşiyor. Örgütlenen, bir araya gelen, hak arayanın mücadelesini bastırmak için devletin bütün olanakları seferber ediliyor. Bugün Agrobay, Özak içilerinin, enerji işçilerinin, moto kuryelerin ve tüm diğer işçilerin, emeklilerin, işsizlerin, halkın sendika, toplu sözleşme ve örgütlenme hakkını işten çıkarmalarla, jandarma polis şiddetiyle, yargılamalarla, baskılarla bastırmaya çalışan sermaye iktidarı hepimize sefalet içinde ve ölümüne bir yaşamı dayatıyor."

Öte yandan Halkevleri tarafından sıralanan talepler şöyle:

Bütçe hakkımızın önündeki engellerin kaldırılsın.

Kamu hizmetlerinin piyasalaştırılmasına son verilsin, kamu hizmetlerine bütçeden ayrılan payın arttırılsın.

Barınma hakkı güvence altına alınsın, sosyal konut istiyoruz.Toplumsal cinsiyete duyarlı bir bütçe istiyoruz.

Zenginlerden servet vergisi alınsın.Temel gelir güvencesi istiyoruz.Herkese güvenceli iş ve güvenli gelecek sağlansın.

Asgari değil insanca yaşayacak ücret istiyoruz.

En düşük emekli ayılığı asgari ücret olsun.

Örgütlenme ve grev hakkının önündeki engeller kaldırılsın.

Deprem belgesinde yaşayan halkın barınma ve diğer kamusal hizmetlere erişim hakkı güvence altına alınsın.