Demokratik Katılım Grubu, 4-5 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek seçimli genel kurul için adaylarını tanıttı. Yapılan açıklamada Demokratik Katılım Grubu'nun programı da açıklanırken, 'genel kurula katılma ve oy verme' çağrısı yapıldı.

Kaynak: Haber Merkezi
İTO seçimli genel kurula gidiyor: Demokratik Katılım Grubu adaylarını tanıttı

İstanbul Tabip Odası (İTO), 4-5 Mayıs tarihlerinde seçimli genel kurul düzenleyecek.

Demokratik Katılım Grubu, bugün bir basın toplantısı yaparak programını açıkladı.

Demokratik Katılım Grubu'nun Yönetim Kurulu adayları şöyle:

>> Dr. Osman Küçükosmanoğlu

>> Dr. Emrah Kırımlı

>> Dr. H. Ayşen Yavru

>> Dr. Ertuğrul Oruç

>> Dr. Okan Toygar

>> Dr. Fikret Aydın

>> Dr. Yasemin Demirci

Adayların da tanıtıldığı toplantıda yapılan açıklamada, "Dayanışmayı büyütmek, umudu var etmek, bugünümüzü ve geleceğimizi yine, yeniden, her zaman kendi ellerimizle kurmak için hepinizi 4-5 Mayıs’ta yapılacak İstanbul Tabip Odası seçimli genel kuruluna katılmaya ve Demokratik Katılım Grubu listesine oy vermeye davet ediyoruz" denildi.

"OY VERME ÇAĞRISI"

Yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

"Demokratik kuralların hiçe sayıldığı ortamlarda son bir yılda memleketçe üç kez sandık başına gittik. En son 31 Mart’ta halkımız başta İstanbul olmak üzere yurdun büyük kesiminde siyasi iktidarın politikalarına onay vermediğini gösterdi.

Şimdi önümüzde bir seçim daha var. Ama bu seçim öncekilerden farklı. Hekimlerin sonuna kadar demokratik bir ortamda tercihlerini yapacağı İstanbul Tabip Odası seçimleri.     

Biz hekimlere düşen; Seçme-seçilme hakkının en önemli bileşeni olan oy verme ve verdiği oya sahip çıkma kararlılığını göstermek, tarihimizden, aydınlanmadan, çağdaşlıktan, demokrasi ve insan haklarından vazgeçmeyen meslektaşlarımızdan aldığımız güçle 5 Mayıs günü yapılacak olan İstanbul Tabip Odası seçimlerine katılmak, bugünümüze, geleceğimize ve odamıza sahip çıkmaktır.

Değerli meslektaşlarımız, hepimiz biliyoruz ki bunu yapmak tarihsel bir görevdir. Bizi yok sayanlara, “giderlerse gitsinler” diyenlere hiçbir yere gitmediğimizi, burada olduğumuzu,

Toplumun iyilik hâli için vazgeçilmez olan adaletten, eşitlikten, laik, demokratik, sosyal cumhuriyetten, bağımsızlıktan, barış içinde bir arada insanca yaşanacak aydınlık bir ülke savunumuzdan asla vazgeçmeyeceğimizi bir kez daha göstermeliyiz.

Demokratik Katılım Grubu olarak, “Sağlıkta Dönüşüm Programı”nın ve uygulanan bütün politikaların ülkemizi getirdiği durumun ciddiyetinin farkındayız. Bunun sonuçlarını her gün yaşayan, her birimizi, ailelerimizi, hastalarımızı, gençlerimizi, kadınlarımızı, toplumun bütün kesimlerini nasıl etkilediğine tanık olan bizleriz. Randevu bulunamayan hastaneler, yüzlerce hastanın değerlendirilmeye çalışıldığı poliklinikler, niteliği değil sayıyı esas alan maaş sistemi, meslekî değerlerin değil kârın öncelendiği yönetim şekli, kullanılamayan nöbet ertesi izinler, güvencesiz çalışma, emeklilikte insanca yaşamaya yetmeyen sefalet ücretleri. Bütün bunlar halkın nitelikli sağlık hizmeti alamamasına ve hekimlerin tükenmesine, mesleğe yabancılaşmasına yol açmaktadır. Tıp ve uzmanlık eğitimi önemli ölçüde nitelik kaybına uğramıştır. Genç meslektaşlarımız kendi ülkelerinde yaşamak ve çalışmak yerine farklı ülkelere gitmeyi tercih etmektedir. Türkiye’nin ekonomik, politik ve sosyal ortamı hepimizi yoksulluk ve yoksunluklarla baş başa bırakmaktadır.

Demokratik Katılım Grubu’nun bu ortama karşı ne söylediği, ne eylediği çok açık ve nettir. Özlük haklarımızı savunmak, ülkemiz sağlık sisteminin hastalar, hekimler, sağlık emekçileri, kısaca toplumun tüm kesimleri için nitelikli, insana yaraşır, şiddetten arınmış, haklarımızın gasbedilmediği bir biçimde yapılandırılması için mücadeleyi sürdürmek.

Dayanışmayı büyütmek, umudu var etmek, bugünümüzü ve geleceğimizi yine, yeniden, her zaman kendi ellerimizle kurmak için hepinizi 4-5 Mayıs’ta yapılacak İstanbul Tabip Odası seçimli genel kuruluna katılmaya ve Demokratik Katılım Grubu listesine oy vermeye davet ediyoruz.