birgün

16° AÇIK

İzmir’de sağlık örgütlerinden Büyük Beyaz Mitinge çağrı

Sağlık alanında yaşanan şiddete karşı ortak mücadele kararı alan İzmir sağlık meslek örgütleri, basın toplantısı düzenleyerek Büyük Beyaz Mitinge çağrı yaptı.

BİRGÜN EGE 11.02.2020 10:47
İzmir’de sağlık örgütlerinden Büyük Beyaz Mitinge çağrı
Abone Ol google-news

BİRGÜN İZMİR

Sağlık alanında yaşanan şiddete karşı ortak mücadele kararı alan İzmir sağlık meslek örgütleri, 15 Mart tarihinde Ankara’da yapılacak Büyük Beyaz Mitinge için basın açıklaması düzenledi.

Açıklamaya; Türk Tabipleri Birliği MK Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, Türk Tabipleri Birliği MK Üyesi Dr. Mübeccel İlhan, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Eş Başkanı Gönül Erden, Birlik Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Murat Bolat, İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. M. Lütfi Çamlı, İzmir Eczacı Odası Genel Sekreteri Tamer Yeşildere, İzmir Veteriner Hekimler Odası Yönetim Kurulu Üyesi Murat Aras, İzmir Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Birol Kocaman, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İzmir Şube eş başkanı Hülya Ulaşoğlu, Türkiye Psikiyatri Derneği İzmir Şube Başkanı Dr. Halis Ulaş, Türk Psikologlar Derneği İzmir Şube Başkanı Samet Baş, Sosyal Hizmetler Uzmanları Derneği İzmir Şube Başkanı Tufan Fırat Göksel, İzmir Aile Sağlığı Çalışanları Derneği Genel Sekreteri Eylem İyidir, Radyoloji Tekniker ve Teknisyenleri Derneği İzmir Temsilcisi Ertuğrul Özaslan katıldı.

Sağlık meslek örgütleri adına ortak açıklamayı okuyan TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, dünyanın hiçbir ülkesinde sağlık çalışanlarının emeğinin bu kadar değersizleştirilip, böylesi fiili ve sözlü şiddete maruz bırakılmadıklarını belirterek, hiçbir ülkede sağlık çalışanlarının öncelikli talebinin sağlıkta şiddetin engellenmesi olmadığını kaydetti.

Adıyaman, “Türkiye’nin 81 ilinden, sağlık meslek örgütlerine üye olan olmayan tüm sağlık çalışanları, genci yaşlısı, atama bekleyeni emeklisi, her branştan tıp, hemşirelik, diş hekimliği, eczacılık, veteriner hekimlik, psikoloji, sosyal hizmetler ve sağlık bilimleri öğrencisi binlerce kişiyle birlikte; 15 Mart’ta Büyük Beyaz Miting’de Ankara’da olacağız ve olmalıyız” diye konuştu

SAĞLIK ÇALIŞANLARI KÖLE DEĞİLDİR

Sağlık sektöründe çalışan insanların köle olmadığını dile getiren Adıyaman, “Biz sağlık çalışanları, emeğimize ve mesleğimize sahip çıkacağımız mücadelemizle sağlıktaki şiddet iklimini sonlandırarak; görevimiz olan sağlık hizmetini şiddetsiz ve barışçıl bir ortamda, aldığımız bilimsel eğitimin gereklerini yerine getirerek ve halkımızın ihtiyaç duyacağı nitelik ve gereklilikte sunmayı başaracağız. Aldığımız eğitimin, bize yüklenen toplumsal ve kamusal sorumluluğu yerine getirecek, emeğimizin karşılığını alacağız” dedi.

Video haberler için YouTube kanalımıza abone olun

Birgün'e Abone ol