birgün

22° AZ BULUTLU

BİRGÜN EGE 09.12.2019 15:02

"İzmir’in kent merkezinde yeni bir kent suçunun parçası olmayın"

TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi, 146 metre yüksekliğinde, 42 kattan oluşacak Zorlu Konak gökdelen projesi ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bu proje TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu olarak geçtiğimiz ay ilan ettiğimiz 'kent suçlarından' biridir ve hayata geçirilmemelidir" ifadeleri kullanıldı

"İzmir’in kent merkezinde yeni bir kent suçunun parçası olmayın"

BİRGÜN İZMİR

TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi, Konak-Pasaport’taki Passtel AVM ve eski tütün depolarının bulunduğu 3 bin 532 metrekarelik alana inşa edilecek, 146 metre yüksekliğinde, 42 kattan oluşacak Zorlu Konak gökdelen projesi ilgili açıklama yaptı.

Zorlu Konak gökdelen projesinin, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.12.2007 tarihinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği doğrultusunda, 01.07.2008 tarihinde Konak Belediye Meclisince uygun bulunarak, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.11.2008 tarihinde onayladığı 1/1000 Uygulama İmar Planı değişikliğine dayandırıldığı açıklandı.

TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi tarafından yapılan açıklamada, Oda’nın başvurusu üzerine, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin İzmir 2. İdare Mahkemesi’nin 02.10.2009 tarihli kararıyla iptal edilmesine rağmen, 10.11.2008 tarihli Uygulama İmar Planı’na dayanarak, Aralık 2018’de bahsi geçen projeye ilişkin yapı ruhsat belgesi düzenlendiği kaydedildi.

Ruhsatın verildiği tarihe kadar 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’nın iptali üzerinden 9 yıl geçtiği ve bugüne kadar bahsi geçen parseli de içine alan bölgede dört kez Nazım Plan Revizyonunun onaylandığı belirtilen açıklamada, “2010 yılında onaylanan planda söz konusu alan “Merkezi İş Alanı”, 2013 yılında onaylanan planda “Merkezi İş Alanı”, 2015 yılında “Ticaret-Turizm Alanı” içerisinde kalmakta olup bu üç Nazım İmar Planı Revizyonu iptal edilmiş ve 29.06.2018 tarihinde onaylanan son Nazım İmar Planı’nda da söz konusu alan “Ticaret-Turizm Alanı” içerisinde kalmıştır” denildi.

Yürürlükte olan Nazım İmar Planı hakkında açılan davanın sürdüğünün belirtildiği açıklamada şu görüşlere yer verildi:

“ 10.11.2008 onaylı Uygulama İmar Planı’nın kullanım kararının TM (Ticaret Seçenekli Konut)olması nedeniyle üst ölçekli plan ile uyumsuz olduğu görülmektedir. Dolayısıyla Aralık 2018’de verilen yapı ruhsatının neye istinaden verildiği anlaşılmamaktadır. Alt ölçekli plan ile üst ölçekli plan arasında uyumsuzluk var ise İmar Kanunu’nca işletilmesi gereken süreç açıkça tarif edilmiştir. İmar Kanunu’nun 8. maddesinin d bendinde “Alt kademe planların, üst kademe planların kesinleştiği tarihten itibaren en geç bir yıl içinde ilgili idarece üst kademe planlara uygun hale getirilmesi zorunludur. Aksi halde, üst kademe planları onaylayan kurum ve kuruluşlar alt kademe planları en geç altı ay içinde uygun hale getirir ve re’sen onaylar” ifadesi yer almaktadır.”

“MEVZUATA AYKIRI BİR ŞEKİLDE RUHSAT VERİLMİŞTİR”

Açıklama şöyle devam etti:

“Ancak 02.10.2009’dan bugüne 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nın uyumlu hale getirilmesi yönünde ne Konak Belediyesi ne de İzmir Büyükşehir Belediyesi’nce bir adım atılmadığı gibi, plan uyumsuzluğu olmasına rağmen mevzuata aykırı bir şekilde ruhsat verilmiştir. Bu nedenlerle Kadifekale’ye varan bir yüksekliğin konuşulduğu böylesi bir projeye İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tarafından olumlu bakılması, ruhsatın kazanılmış bir hak olduğu ve herhangi bir işlem yapılmasının doğru olmadığı yönündeki ifadeleri talihsiz buluyoruz. Bu proje TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu olarak geçtiğimiz ay ilan ettiğimiz “kent suçlarından” biridir ve hayata geçirilmemelidir.

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur “Projenin durdurulması konusunda yapılacak bir işlem olması durumunda projenin durdurulabileceği” yönünde açıklamalar yapmakla birlikte hukuk birimlerinin bu konuyu araştırdığını belirtmiştir. İmar planlarındaki ölçekler arası uyumsuzluk, imar durumu ve ruhsatın verilmesine ilişkin daha önceden yapılmış mevzuata aykırı işlemler açık olup bu aykırılıklara istinaden Konak Belediyesi tarafından gerekli işlemlerin ivedilikle yapılmasını bekliyoruz.”

Bir Çağrımız Var
Az önce okuduğunuz haber, bağımsız bir medya organı tarafından size sunuldu.
Bağımsız gazetecilik; sermayeye karşı halkı, sömürüye karşı emeği, eşitsizliğe karşı adaleti, savaşlara karşı barışı, piyasacılığa karşı temel hakları, talana karşı doğayı, erkek şiddetine karşı kadınları, istismara karşı çocukları savunmanın olmazsa olmaz koşuludur.
Siz de gerçeğin sesini yükseltmek adına sorumluluk almak istiyorsanız, sadece birkaç dakikanızı ayırarak BirGün’e abone olabilir ve ‘#BirGünBenim’ diyebilirsiniz.
Şimdiden sonsuz teşekkürler…
BirGün bizim; hepimizin.
Tıklayınız