birgün

25° AÇIK

İzmir’in tarım sorunu TBMM’de

CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, İzmir’in tarım alanında yaşanan sorunların tespit edilmesi ve alınacak tedbirlerin belirlenmesi amacıyla TBMM başkanlığına başvurdu

BİRGÜN EGE 11.02.2020 16:22
İzmir’in tarım sorunu TBMM’de
Abone Ol google-news

BİRGÜN İZMİR

CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, İzmir’in tarım alanında yaşanan sorunların tespit edilmesi ve alınacak tedbirlerin belirlenmesi amacıyla meclis araştırması açılması istemiyle TBMM başkanlığına başvurdu.

İzmir’in yüzölçümünün yüzde 28’i olan 342 bin hektarlık tarım alanına sahip olduğunu ancak tarım potansiyelini istenen seviyeye çıkaramadığını kaydeden Çelebi, başvurusunda İzmir’in tarım alanındaki sorunları ve beklentileri şu şekilde sıraladı:

"1- Seralarda ve hayvan işletmelerinde kullanılan elektrik, ticari işletmelerdeki gibi işlem görmektedir. Bu yerlerin tarımsal işletme olarak alınması çiftçilerimiz için önemlidir. Çiftçilerimiz elektrik faturalarını 1 veya 2 kez ödeyemediği durumda Tarımsal abonelikleri iptal edilerek yeni ticari abone yapılıp mağdur olmaktadırlar. Yeni tarımsal abonelik için örneğin 20 yıl önceki tarımsal abone evrakları ve kuyu ruhsatları istenmektedir. Bunların yerine tarımsal abonelikler Ziraat Odası kaydı ve ÇKS ile yapılabilmelidir.

2- Karkas et fiyatlarının girdilere göre düzenlemesi yapılmalıdır aksi halde kırmızı et üreticisi mağdur olacaktır. Et üreticisini korumak için açıktan destek verilmelidir.

"ZEYTİNYAĞINDAKİ ANİ FİYAT DÜŞÜŞÜ ENGELLENMELİ"

3- Zeytinyağındaki ani fiyat düşüşü engellenmeli, zeytinyağı taban fiyatı önceden açıklanmalıdır.

4- Hayvan kesiminde veterinerler damızlık değerini yitirmiş dişi hayvanların onayını yapmakta tereddüt etmektedir, bu konuda tedbir alınmalıdır.

5- Hazineye ait tarımsal arazilerde ecrimisil ödeyerek pamuk, zeytin, yem bitkileri, dane mısır vb. ekim yaparak destekleme primlerinden faydalanamayan çiftçilerimizin mağduriyetlerinin giderilmesi gereklidir. Üreticilerimiz 1998 yılından beri destekleme almakta 2001 yılından beri Çiftçi kayıt Sistemine müracaat etmektedirler. Hazine arazisi kullanan çiftçilerimiz sisteme kayıt yaptıramamaktadırlar. Dolayısıyla giriş yapılmayınca da desteklemelerden faydalanamamaktadırlar. İzmir ilinde 21 ilçe ve köyleri hem hazine arazilerinin desteklemelerden yararlanamaması hem de hazine yeri kullanan üreticilerimizin ödemekte oldukları kira bedellerinin günün şartlarına göre yüksek tutulması nedeniyle kiraların düşürülmesi gerektiği konularında çözüm beklemektedir.

6- 30 yaş altı genç çiftçilerin oda kayıtlarında SGK'ya bildirim zorunluluğunun kaldırılması böylece genç çiftçilerin tarıma teşvik edilmesi sağlanmalıdır. Eşinin vefatından dolayı maaş alan kadın çiftçilerimizin oda kayıtlarından doğan zorunlu tarım bağkuru ödemesi ve bunun sonucunda eşinden aldığı maaşının kesilmesi kadın çiftçilerimizin mağduriyetine sebep olmaktadır, düzeltilmelidir.

7- Tek yıllık ürün ekimlerinin Bakanlıkça planlanması, bölgesel ürün desenine göre planlı ekim yapılarak bölgesel teşviklerin yapılması önem arz etmektedir.

8- Belediyelerin imara açtıkları tarım arazilerinde Ziraat odalarından görüş almaları önemlidir. İmara açılan bütün arazilerin odaların görüşü alınarak ve oda yöneticilerinin tarımsal konulardaki komisyonlarda yer alması sağlanarak yapılması sağlanmalıdır.

9- Tarımsal ürün desteklemelerinin ekimler yapılmadan önce açıklanması sağlanmalıdır.

"MAZOTUN YÜZDE 50'Sİ DEVLET TARAFINDAN KARŞILANMALI"

10- En önemli girdi maliyeti olan mazotun % 50'sinin devlet tarafından karşılanması gereklidir.

11- Kırsal kesimde yaşayan gençleri evlerini yani köyünü terk etmemesi için özel destekler yapılmalı, genç çiftçileri tarıma teşvik için arazi edindirme kredisi verilmelidir.

12- Tarsim kapsamında düzenleme yaparak ürünlerin sigorta kapsamı süreleri uzatılmalıdır. Bölgemizde narenciye üreticilerinin 14 Aralıkta sigorta sürelerinin sona ermesi mağduriyet oluşturmaktadır. Narenciyede dolu ve don olayı o tarihe kadar neredeyse hiç yaşanmamaktadır. Bu sürenin 15 gün uzatılması ve eksperlerin raporlarını zararın altında göstermesi çiftçilerimizi mağdur etmektedir.

13- Çiftçilerimizin arazi sulama artezyenlerine sayaç takılmasının kaldırılması ve sulamaya desteklerin arttırılması gereklidir.

"TARIM ARAZİLERİNİN YABANCILARA SATIŞI ÖNLENMELİ"

14- Tarım arazilerinin yabancılara satışı önlenmelidir.

15- Plansız üretim arz fazlasına sebep olmakta pazarlamada sorunlar yaşanmaktadır.

16- Çiftçi Kayıt Sistemine son müracaat tarihi 30 Haziran yerine 31 Aralık olmalıdır.

17- Son 10 yılda elektrik kablosu ve trafo hırsızlığı artış göstermiştir. Özellikle tarımsal sulamada kullanılan elektrik hatları ile trafoların yağı (araçlarda kullanılmaktadır.) ve içindeki bakır levhalar çalınmaktadır. Bu hem ülke ekonomisine hem de tarımsal üretime darbe vurmaktadır. Hurdacılar ve kaçak yağcılar kontrol altına alınmalıdır.

Bu bağlamda, İzmir ilimizde tarım alanında yaşanan sorunların tespit edilmesi ve alınacak tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasa’nın 98, içtüzüğün 104 ve 105. Maddeleri gereğince meclis araştırması açılmasını arz ederiz."

Video haberler için YouTube kanalımıza abone olun

Birgün'e Abone ol