Google Play Store
App Store

İzmir Tabip Odası, İKÇÜ Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi hekimleriyle bir buluşma gerçekleştirdi. İzmir Tabip Odası Başkanı Dr. Lütfi Çamlı, hekimleri meslek özlük hakları için ve ekonomik taleplerimiz için ortak mücadeleye çağırdı.

İzmir Tabip Odası: Emekliliğe yansıyan yaşanabilir temel ödeme istiyoruz

İzmir Tabip Odası, 'Emek Bizim Söz Bizim' etkinlikleri kapsamından 3 Kasım 2021 tarihinde ‘Emekliliğe yansıyacak yaşanabilir temel ödeme istiyoruz!’ sloganıyla İKÇÜ Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi hekimleriyle bir buluşma gerçekleştirdi.

Buluşma öncesinde İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Dr. Lütfi Çamlı, Genel Sekreter Dr. Nuri Seha Yüksel ve Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Doğu Barış Kılıççıoğlu İKÇÜ Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ali Gürbüz bir görüşme gerçekleştirdi.

İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu üyeleri ve oda aktivislerinin katılımı ile gerçekleşen ‘Emekliliğe yansıyacak yaşanabilir temel ödeme istiyoruz!’ etkinliğinde İKÇÜ Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi hekimlerine, ‘7200 Ek gösterge İstiyoruz’ Emekliliğe Yansıyan Yaşanabilir Temel Ödeme İstiyoruz!’ kokartları dağıtılarak konuya ilişkin hazırlanan broşürler paylaşıldı.

izmir-tabip-odasi-emeklilige-yansiyan-yasanabilir-temel-odeme-istiyoruz-939601-1.

İzmir Tabip Odası Başkanı Dr. Lütfi Çamlı, hekimlerle yaptığı görüşmelerde; “Türk Tabipleri Birliği öteden beri bütün sağlık çalışanlarının ürettikleri emeğin karşılığında insanca yaşayabilecekleri güvenceli bir ücret almaları gerektiğini ifade etmektedir. Hekimlerin uzun yıllardır emekliliğe yansıyan ücretlerinde iyileştirme yapılmamıştır. Ülkemizde 2003 yılından itibaren uygulamaya konulan Sağlıkta Dönüşüm Programıyla ile birlikte sağlıkta piyasalaşmanın önü açılmış, Performansa dayalı bir ücretlendirme sitemi uygulamaya sokulmuştur. Birçok adaletsizlikler içeren bu sistem aynı zamanda barışını da olumsuz etkilemiştir. Emekliliğe yansımayan performansa dayalı ek ödemeler son dönemde hastane gelirlerinin azaldığı gerekçesiyle iyiden iyiye düşmüştür" dedi.

Çamlı, şunları söyledi: "Performansa dayalı ek ödeme sistemi ile aldıkları ücretin önemli bir bölümü, çalıştıkları sürece aldıkları ücretten oluşmaktadır. Bu ücret de yıllar içinde giderek küçültülmüş, yoksulluk sınırının altına gerilemiştir. Geldiğimiz noktada Türk Tabipleri Birliği’nin kapsamlı önerilerinde yer alan sistemli bir iyileştirme çalışmasının yapılması kaçınılmaz bir zorunluluktur. Hekimlerin emekli olduklarında uzun eğitim sürelerine ve zorlu çalışma koşullarına rağmen bu koşullar yönünden emsali bile olmayan personelden daha az ücret alır hale gelmesi, adaletsizlik, haksızlık duygusunun birikmesine ve ciddi bir mağduriyete neden olmaktadır.”

Çamlı ayrıca, hekimleri meslek özlük hakları için ve ekonomik taleplerimiz için ortak mücadeleye çağırdı.