birgün

8° PARÇALI BULUTLU

BİRGÜN EGE 24.11.2021 14:58

İzmir Tabip Odası: Pandeminin yıkıcı etkilerinin önüne geçilmedi

Sağlık sisteminin iflas ettiğini belirten İzmir Tabip Odası, iktidarın güvenlikçi anlayışın ötesine ve pandeminin yıkıcı sonuçlarının önüne geçemediğini ifade etti.

İzmir Tabip Odası: Pandeminin yıkıcı etkilerinin önüne geçilmedi

BİRGÜN EGE

İzmir Tabip Odası, sağlık sisteminin kötü işleyişine yönelik açıklama yaparak, Türk Tabipleri Birliği’nin 27 Kasım’da düzenleyeceği ‘Beyaz Forum’a çağrıda bulundu.

İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Nuri Seha Yüksel, “Covid-19 pandemisi ülkemizde olduğu gibi tüm dünyada koruyucu sağlık hizmetleri olmadan hastalık ve salgınların önlenemeyeceğini göstermiş, tüm dünyada ekonomik öncelikler temelinde yönetilen salgının bedeli ağır olmuştur. Ülkemizde de iktidarın tercihini toplumdan yana kullanmadığı, salgının bilimin gereklerine göre değil ekonominin ihtiyaçlarına göre yönetildiği bir sürece hepimiz tanıklık ettik. Toplumu, yerel yönetimleri, emek-meslek örgütlerini, bilim insanlarını, demokratik kitle örgütlerini salgınla mücadele sürecine dahil etmeyen iktidar, güvenlikçi anlayışın ötesine ve pandeminin yıkıcı sonuçlarının önüne geçememiştir” dedi.

Hastaneleri işletme, hastayı müşteri olarak gören bu sağlık politikaları sonucunda sağlık sisteminin çöktüğünü belirten Dr. Yüksel, “Sanal kuyruklar 5 dakikada bir randevu verilerek, hekimler bir günde 100’den fazla hasta bakmaya zorlanarak çözülmeyeceği gibi, insanların erişemedikleri sağlığın bedeli daha fazla başvuru, daha uzun kuyruklar ve sonunda sağlıkta daha da katmerlenen şiddet olacaktır. Birçok yerde devlet hastaneleri kapatılırken kamu sağlık hizmeti ‘şirketleştirilmiş’ şehir hastanelerine bırakılmış; özel hastaneler kamunun olanaklarıyla tekeller haline getirilmiştir. Sözün özü yirmi yılda iktidarın sağlık politikası iflas etmiştir” diye konuştu.

Dr. Yüksel, şunları söyledi: “’Karanlığa karşı; önlüğümüzün beyazına, özlük haklarımıza, halkın sağlık hakkına sahip çıkıyoruz’ diyerek başlattığımız yürüyüşte bugün Kocaeli’nde olan yürüyüş kolumuz 25’inde Bursa’da, 26’sında Eskişehir’de meslektaşlarımızla, sağlık çalışanlarıyla, halkımızla buluşacak. Yürüyüşün sonunda Ankara’da yedi bölgemizden ve tüm illerimizden gelecek hekimler ve sağlık çalışanları ile 27 Kasım’da gerçekleştireceğimiz Beyaz Forum’da hep birlikte önümüzdeki dönemde daha iyi bir sağlık ortamı için birlikte mücadelenin yolunu açacağız. Gün dayanışmanın, birbirimize güvenmenin, mesleğimizin taşıdığı güce güvenmenin, yaşam ve sağlık haklarımızı savunmanın ve geliştirmenin günüdür. Emeğimiz üzerinden kendini var eden sermayeye, idarecilere dur demenin ‘Biz birlikte güçlüyüz’ü göstermenin günüdür.”