İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin karar verdiği “Mevcut Plandaki Durumu Korunacak Alan (K)” sınırları, İzmir 4. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi.

İzmir’de korunacak alan sınırları iptal edildi

BirGün EGE

İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim 2020 tarihinde gerçekleşen depremin ardından İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından kabul edilen “K koşuluna ilişkin usul ve esaslar”, Şehir Plancıları Odası (ŞPO) İzmir Şubesi’nin yargıya taşıması sonrası İzmir 4. İdare Mahkemesi kararıyla iptal edildi.

ŞPO İzmir Şubesi tarafından yapılan açıklamada, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi kararıyla kabul edilen, K koşuluna ilişkin usul ve esasların imar planında öngörülmeyen bir yapı ve nüfus artışını sürekli sağlarken, aynı zamanda planlamanın en temel ilkelerinden biri olan eşitlik ilkesinin de ihlal edilmesi anlamına geleceği söylendi.

İlgili ilçe belediyelerinin mahkemenin iptal kararına uymaya davet edildiği ve aykırı bir işlem gerçekleştirilmesi durumunda şehircilik ilkeleri ile kamu yararı gözetilerek yasal yollara başvurulacağı açıklanan açıklamada, “Kamu kaynaklarının doğru ve etkin bir şekilde kentlerimizi dirençli kılacak uygulamalar için kullanılmasına yönelik kentsel politikaların ve tartışmaların eksikliği; doğa olaylarının afetlere dönüşmesine yol açmaktadır. Kentlerimizi dirençli kılacak politikaları bütüncül bir şekilde ele alarak tartışmak ve mücadele pratiğini oluşturmak zorundayız. Popülist bir anlayışla dar bir alanda, parsel ve yapı ölçeğinde ve sadece piyasa koşulları içerisinde kendi kendine sorunların çözülmesini bekleyen yaklaşımlar yaşanabilir ve dirençli kentler adına çözüm üretemez. Ancak, bu sorunları yenileri ile birlikte geleceğe taşır. Yaşanabilir ve dirençli kentler; kamucu bir eksen benimsemiş, toplumun sosyo-ekonomik dinamiklerini okuyabilen ve bütüncül kentsel politikalar ile bilim ve tekniğin ışığında hareket eden bir yaklaşım ile mümkündür” denildi.