Aile içi şiddete yönelik yapılan araştırmaya göre, şiddete maruz bırakılan ve psikiyatrik tanı alan kadınların yüzde 6,8’i intihar girişiminde bulundu. Şiddet intihar girişimi arasındaki bağa dikkat edilmesi önerildi.

Kadına şiddetin artçısı intihar
Fotoğraf: Evrensel

Sarya TOPRAK

Muğla Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı’ndan Ecesu Ekinci, Mehmet Levent Tarımer, Burcu Ersoy, Yasemin Balcı’nın “Ev İçi Şiddetin Farklı Görünümleri-İntihar Girişimi veya Cinayetler” başlıklı araştırması Adli Tıp Bülteni’nin son sayısında yayımlandı. Editörlüğünü Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halis Dokgöz’ün üstlendiği bültendeki araştırmada sonuçlar dikkat çekici.

Sunuşta “Devam eden şiddet, en ağır formunda kadınların cinayete kurban gitmesi, intihar etmesi, seyrek olarak eşini öldürmesi şeklinde bir tarafın ölümüyle ya da oldukça yıpratıcı yargı süreçleri sonucunda tarafların ayrılmasıyla son bulabilmekte ya da uzun yıllar değişik formlarda devam etmekte” denildi. Kolluk Birimleri tarafından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Polikliniği’ne ev içi şiddet ve intihar girişimi nedeniyle rapor düzenlenmesi için yönlendirilen olgular değerlendirildi. “2014 yılından 2022 yılı sonuna kadar toplam 14 bin 821 rapor düzenlendiği belirtilirken bunların %7,4’ü ev içi şiddet nedeniyle, %4,2’si intihar girişimi nedeniyle yönlendirilen olgular olduğu kaydedildi.

Çalışmanın ortaya koyduğu sonuçların bir bölümü şöyle sıralandı:

• Çalışmada eş/partner şiddeti yaşayan kadınlarda intihar girişimi oranı %2,2 bulundu. Literatürde uzun süre partner şiddetine maruz kalan kadınların %7-20’sinin intihar girişiminde bulunduğu bildiriliyor.

• Bu çalışmada da eş/ partner şiddeti yaşayan kadınlarda intihar girişimi oranı %2,2 iken eş/ partner şiddeti nedeniyle ruhsal tanı alan olgularda intihar girişimi oranı %6,8 bulundu. Bu oran tüm eş/partner şiddeti olgularındaki intihar girişimi oranından 3 kat daha fazla.

• Hem intihar girişimi hem de eş şiddeti olan olgulardaki en belirgin özellik, tekrarlı ve süreğen şiddet öykülerinin olması.

• Kadınların ruhsal sorunlarınıöne çıkarmaktan kaçınmaları
ve psikiyatri konsültasyonunu kabul etmemeleri dikkati çekici bulundu. 

• Gerçekte, eş/partner şiddeti nedeniyle ciddi ruhsal etkilenmesi olanların, raporlara yansıyanlardan daha fazla olduğu düşünülüyor.

• Sonuç olarak, hem intihar girişiminde bulunan hem de eş şiddeti mağduru olan kişilerin özel ve ayrıntılı değerlendirilmesi, her iki sosyal problemin çözümüne katkıda bulunacağı düşünülüyor.

BU BELİRTİLERE DİKKAT EDİN!

Şiddet gören kadınlardaki şikayetler şöyle sıralandı; Yorgunluk, uyku bozukluğu, kabus görme, sersemlik, çarpıntı, depresif semptomlar, travma sonrası stres bozukluğu, anksiyete ve intihar girişimleri gibi psikosomatik yakınmalar, gastrointestinal şikayetler, nefes darlığı, adet düzensizliği, baş, göğüs, karın ağrısı gibi kronik yakınma ve belirtilerle sağlık kuruluşlarına başvurabildikleri bilinmekte.

İNTİHARIN ÖNLENMESİ İÇİN 6 ÖNERİ

1) Kapsamlı adli tıbbi değerlendirme yapılarak verilen raporlar daha objektif olacak, eğer psikopatoloji varsa ortaya çıkarılabilecek, olguya bu vesileyle tanı konularak tedavi verilebilecek.

2) Böylece, olay sonrasında gelişen intihar süreçlerinin önüne geçilebilecek, eğer eş şiddetine bağlı ruhsal travma gelişmiş ise verilecek ceza neticesi itibari ağırlaşabilecek, aynı zamanda belki de cinayet gibi süreçlerin önüne geçebilecek. 

3) Kapsamlı fizik ve ruhsal muayeneyi içeren, olayla illiyet bağının güçlü bir şekilde kurularak hazırlanan adli raporların mağdur eşler için koruyucu etkileri olacağı unutulmamalı. 

4) Soruşturma sürecinde adli raporun yanı sıra toplumsal destek mekanizmalarını da yürütmek, şiddet görenlerin güçlenmesinde fayda sağlayacak. 

5) Sosyal Hizmet Müdürlüklerince dönem dönem ev ziyaretleri yapılmalı, sağlık ve barınma tedbirleri muhakkak uygulanmalı.

6) Şiddet Önleme Merkezleri güçlendirilmeli ve bu alandaki çalışmalarının artırılması desteklenmeli.