Kalkınma ajansları, 2022 yılında toplam 374 milyon 489 bin TL transfer ödeneği alacak. İllerin sosyo ekonomik durumlarına göre bu ödeneğin yarısına denk düşen 187,2 milyon TL’lik kısmının hangi illere verileceği de belirlendi. Van, Muş, Bitlis, Hakkari’yi kapsayan gruba en yüksek miktar olan 9,8 milyon TL ayrıldı.

Kalkınma ajanslarına 2022 yılı için 374 milyon 489 bin TL transfer ödeneği

Kalkınma ajanslarının 2022 yılında kullanacağı transfer ödeneklerini belirleyen Cumhurbaşkanı Kararı bugünkü Resmi Gazete’de yayınlandı.

Karara göre, ülkede bulunan 26 kalkınma ajansına Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesinden toplam 374 milyon 489 bin TL transfer ödeneği sağlanacak. 2021 yılında kalkınma ajanslarına sağlanan transfer ödeneği 331 milyon 755 bin TL idi.

Ödeneklerin dağılımında gözetilecek ölçütler ve gruplara göre ayrılacak para miktarları ise şöyle belirlenecek:

“-Sağlanacak ödeneğin yüzde 50’lik kısmı (187 milyon 244 bin 500 TL) İllerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması (SEGE-2017) ve nüfus değerleri esas alınarak,

-Ödeneğin yüzde 25’lik kısmı (96 milyon 622 bin 250 TL), devam eden ve yıl içinde uygulanmaya başlanacak veya fizibilite raporu hazırlanmış uygulamaya hazır projelerin finansmanı için; mevcut bütçe ödenekleri yetersiz kalan kalkınma ajansları arasında, program ve projenin bölgedeki sosyoekonomik kalkınmasına etki düzeyi, sonuç odaklılığı ve yenilikçi özellikleri dikkate alınarak,

-Ödeneğin yüzde 20’lik kısmı (74 milyon 897 bin 800 TL) kalkınma ajanslarının 2021 yılındaki performansları dikkate alınarak,

-Ödeneğin yüzde 5’lik kısmı (18 milyon 724 bin 50 TL) ise doğal afetler ve salgın hastalıkların olumsuz etkilerini gidermeye yönelik projeler veya mevcut bütçe ödenekleriyle zorunlu ve asgari yönetim giderlerini karşılayamayan kalkınma ajansları için acil nitelikteki kaynak ihtiyacı dikkate alınarak dağıtılacak.”