Kamu emekçisi açlık ve sefaleti reddediyor
Antalya. (Fotoğraf: BES)

Emek Servisi

Büro Emekçileri Sendikası (BES), Antalya, Mersin, Denizli, Konya ve Adana’da, “İnsanca yaşamaya yetecek bir ücret, güvenceli iş, güvenli gelecek” talebiyle defterdarlık binaları önünde açıklama yaptı.

Konya’daki eylemde konuşan BES Genel Başkanı Bahadır Berdicioğlu, “İnsan onuruna yakışır koşullarda çalışmak, insanca yaşamak istiyoruz. Ulufe istemiyoruz, hakkımız olanı istiyoruz! Direne direne kazanacağız!” dedi.

Antalya’daki açıklamada konuşan BES Şube Mali Sekreteri Can Öztürk ise siyasi iktidarın “kamu emekçilerini enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz” söylemini dilinden düşürmediği ve seçim beyannamesinde de benzer vaatlerin yer aldığı bir dönemi yaşadıklarını belirtti. Öztürk, “Geçmişe gitmeye gerek yok 2023 yılı şubat ayı itibariyle maaş zamlarının enflasyon oranının altında kaldığı bir gerçekliği yaşıyoruz” diye konuştu.

YOKSULLUK SINIRININ ÜZERİNE ÇIKARILMALI

Kamu emekçilerinin maaşının yoksulluk sınırının üzerine çıkarılması istenen açıklamada, şu taleplere yer verildi:

•Tüm vergi yükünü ücretlilerin omuzlarına yıkan, her yıl daha da büyüyen gelir vergisi adaletsizliğine derhal son verilmesini istiyoruz. Bunun için gelir vergisi birinci dilim oranının yüzde 15’ten yüzde 10’a düşürülerek yoksulluk sınırına kadar olan maaşların-ücretlerin birinci vergi diliminde sabitlenmesini istiyoruz.

•Mevcut eşitsizlikleri artıran, yarım yamalak düzenlemelerden bıktık. Tüm kamu çalışanlarını kapsayan adil bir ek gösterge ve kamusal emeklilik sistemi istiyoruz.

•6,5 milyon kamu emekçisi ve emeklisi hâlâ bayram ikramiyesinden mahrum bırakılıyor. Bayram ikramiyesinin tüm çalışanları ve emeklileri kapsamasını ve net asgari ücret düzeyine çıkarılmasını istiyoruz.

•Kamuda sözleşmeli, taşeron, vekil, geçici, İHS’li gibi adlar altında sürdürülen güvencesiz istihdama son verilmesini, tüm çalışanların güvenceli, kadrolu istihdam edilmesini istiyoruz.

•Ek ödemelerin, tazminatların maaşlara dahil edilmesini istiyoruz.

•Grevli, toplu sözleşmeli sendika hakkımızı istiyoruz.

•Biz artık sefaleti paylaşmak değil, insanca yaşamaya yetecek bir ücret, güvenceli iş, güvenli gelecek istiyoruz.”