Kayyum Rektör Melih Bulu’nun “En fazla 6 ay sürer” dediği Boğaziçi eylemleri 6. ayında. Akademisyenler, bugün yaptıkları eylemle rektörlüğe bir kez daha sırtlarını dönerek istifa taleplerini yineledi. Direnişin 6. Ayına özel bir kitapçık hazırlanırken Boğaziçi Üniversitesi Senatosu’nun üyeleri de Melih Bulu’ya açık mektup kaleme aldı.

Kayyum Melih Bulu ‘en fazla 6 ay sürer’ demişti: Boğaziçi direnişi 6. ayında

Fotoğraf: Can Candan (@yunusunbabasi)

Boğaziçi Üniversitesi’nin kayyum rektör Melih Bulu’ya yönelik protesto eylemleri sürüyor. Boğaziçili akademisyenler, bugün (2 Temmuz) üniversitede Rektörlük binasına sırtlarını dönerek Bulu’yu protesto etti.

Akademisyenler 123. kez rektörlüğe sırtlarını dönerken eylemlerin başlangıcından bugüne tam 180 gün geçti.

DİRENİŞİN 180. GÜNÜNDE KİTAPÇIK

Eylemlerin 6. ayında Boğaziçi Üniversitesi'nin eski rektörü Üstün Ergüder'in ön sözünü yazdığı "Boğaziçi Ayakta - Kabul Etmiyoruz Vaçgeçmiyoruz!" başlıklı bir kitapçık yayınlandı.

"Bu kitapçık 1 Ocak 2021’de Boğaziçi Üniversitesi’ne yapılan darbe etkisinde atamanın ardından geçen altı ay sonunda yazıldı. Ertesi gün yapılan ilk toplantıdan itibaren bu darbeyi kabul etmeyeceğimizi ve 2012’de Senatoda oy birliği ile kabul edilen ilkelerimizden vazgeçmeyeceğimize karar verdik. Atamayı takip eden hatalar silsilesi karşısında birikimini, kültürünü, geçmişini ve geleceğini savunan onbinlerce bileşen gösterdiler ki “Boğaziçi Ayakta!”

Hem kamuoyuna hem yeni gelecek öğrencimize kendimizi anlatmak için yazdıklarımız, aslında yıllardır iğne oyası gibi işlenerek bir araya getirdiğimiz bilinen gerçeklerimizdi, herhangi birimizin “yazarıyım” demesi zordu, yıllardır ve aylardır hepimiz tüm yazılanları aslında beraber yazmıştık. Yayın danışmanımız sevgili Emeritus Profesörümüz Reşit Canbeyli yetişti imdadımıza, buldu yazarımızı, bir zamanların matematikçilerinin bir grup olup kendilerine Bourbaki ismi verdikleri gibi, biz de kendimize Bounbaki ismini verdik. Verilen zararın tüm ülkenin geleceğine olduğunu anlayanların gönülden desteğini aldık: tasarımcımız Aydın Tibet her türlü nazımızı çekti, acul isteklerimizi yetiştirdi ve değerli kurumdaşımız, sevgili Üstün Ergüder hocamız önsözü yazmayı kabul etti.

Sevgilerimiz, saygılarımızla, bu kitapçığı, emek verilmiş bahçeleri özenle korumaları için gelmiş gelecek tüm öğrencilerimize armağan etmek istiyoruz. Biliyoruz ki BoUn Bâki…"

Yayımlanan kitapçığa buradan ulaşabilirsiniz.

AKADEMİSYENLERDEN YÜRÜYÜŞ

Direnişin 6. ayında Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri rektörlüğe sırt dönme eylemleri öncesinde Kuzey Kampüs’ten başlayarak bir yürüyüş gerçekleştirdi.

Hocalarıyla beraber yürüyen Boğaziçili öğrencilerle hep birlikte "Kayyumlar gidecek biz kalacağız", "Melih Bulu rektörümüz değildir", "Kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz" sloganları atıldı.

Yürüyüşte öğrenciler "İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmiyoruz" pankartı açarken, bir akademisyen de Sivas’ta katledilen Şair Metin Altıok’un kitabıyla yürüyerek Madımak Katliamı’nı hatırlattı.

Video: Can Candan (@yunusunbabasi)

TARİHİ BİR GÜN

Rektörlüğe sırt dönme eyleminin ardından akademisyenler tarafından yapılan açıklamada, nöbet eylemlerinin 123. direnişin 180. gününde oldukları hatırlatılarak “Bugün tarihi bir gün. Gayrimeşru rektör atamasına karşı eylemlerimizin 6. ayını doldurduk. İlk günden beri kayyum rektör atamasını kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz" denildi.

"İLKELERİMİZ ÇİĞNENİYOR"

Atanmış rektör ve yardımcılarının ilk günden itibaren Boğaziçi’nin akademik ilkeleriyle bağdaşmayan usulsüz işlemlerle demokratik işleyişini yok etmeye çalıştığına dikkat çeken akademisyenler “Atanmışlar, çeşitli dalaverelerle, senatomuzu işlevsiz hale getirilmek isteniyor. Seçilmiş yöneticilerimiz görevlerine atanmazken bu görevlere kendilerini vekaleten atıyorlar. Atanmış rektör ve yardımcıları üniversite yönetim kurulunu çiğneyerek bazı hocalarımızın ders vermesini engelleyerek öğrencilerimizin nitelikli eğitim almasını da engelliyorlar” ifadelerine yer verildi.

kayyum-melih-bulu-en-fazla-6-ay-surer-demisti-bogazici-direnisi-6-ayinda-894577-1.

Fotoğraf: @budirenisi

ATANMIŞLAR İSTİFA ETMELİ

Bir gecede kurulmuş fakültelere akademisyen atamasında akademik kriterlerin gözetilmediğini anlatan akademisyenler, bu sayede üniversitede siyasi kadrolaşma yaratmaya çalıştıklarını belirtti. Gayrimeşru yönetimin Boğaziçi öğrencilerinin gözaltına aldırmak, burslarını kesmek ve disiplin cezaları vermekten de yüzünün kızarmadığına vurgu yapan akademisyenler, “Üniversitemiz özel güvenlikler ve polislerle adeta bir hapishaneye çevrilmek isteniyor” dedi.

"DİRENİŞİMİZ SÜRECEK"

Bir kez daha başta atanmış Rektör Melih Bulu başta olmak üzere, atanmış rektör yardımcıları ve tüm yöneticilerin istifasını talep eden akademisyenler, üniversite kurullarının görüşü alınmadan bir gecede kurulan fakültelerden vazgeçilmesini istedi. Seçilmiş dekan ve yöneticilerin atamalarının bir an önce yapılması gerektiğine vurgu yapan akademisyenler, “Onurlu direnişimiz yurt içi ve yurt dışından aldığı desteklerle sürüyor. Bilimsel, demokratik ve özerk bir üniversite talebiyle de sürecek. Direnişimizin 6. ayında da kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz” sözlerini yinelediler.

FOTOĞRAF SERGİSİNE İZİN YOK

Boğaziçi Üniversitesi Fotoğrafçılık Kulübü öğrencileri de akademisyenlerin ardından söz alarak, üniversite tarihinde ilk defa açmak istedikleri fotoğraf sergisine izin verilmediğini belirterek “Hiçbir yazılı gerekçe sunulmadan çalışmalarımız siyasi denilerek engelleniyor. Sanat tabii ki siyasetten bağımsız değildir. Sanatı, demokrasiyi hiçe sayanlara karşı durmaya devam edeceğiz” diyerek gayrimeşru yönetimin antidemokratik yüzünü kulüpleri kapatıp, çalışmalarını engelleyerek de gösterdiğine dikkat çekti.

kayyum-melih-bulu-en-fazla-6-ay-surer-demisti-bogazici-direnisi-6-ayinda-894578-1.

Fotoğraf: @budirenisi

CAN CANDAN’A TEŞEKKÜR

Direnişin başından beri direnişi çektiği fotoğraf ve videolarla belgeleyen Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerinden Can Candan’a teşekkür için 5 adet fidan verildi. “Hep birlikte olmaya devam edeceğiz” diye konuşan Can Candan, akademisyen ve öğrencilere seslenerek “Sizlerin fotoğraf ve videolarınızı çekmek dünyanın en güzel şeyi” dedi.

MELİH BULU'YA AÇIK MEKTUP

Boğaziçi Üniversitesi Senatosu üyeleri bugün Melih Bulu’ya hitaben kaleme aldıkları bir açık mektup yayımladı. “Hukuk ve İletişim Fakültesi öğretim üyeleri atama ve yükseltme esaslarının Senatoda görüşülmesi hakkında” başlığını taşıyan mektup, 13 senatörün imzasını taşıyor.

Mektup şöyle:

Sayın Prof. Dr. Melih Bulu,

2547 Sayılı Kanunun 14. maddesi uyarınca Üniversitenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin esasları hakkında karar almak Senatoya verilmiş görevler arasındadır. Buna karşın, Hukuk ve İletişim Fakültelerinin açılması Senatoda görüşülmeksizin Rektörlük tarafından YÖK’e gönderilen 3 Şubat 2021 tarihli bir yazı ile talep edilmiştir. Hukuk ve İletişim Fakültelerinin bu şekilde kurulması Anayasa tarafından güvence altına alınmış bilimsel özerkliğe aykırıdır.

Bahse konu olan fakültelerin kurulmalarına dair kararın Resmî Gazetede yayımlandığı 6 Şubat 2021 tarihinden bugüne kadar bu fakültelerin akademik çerçevesi, vizyon ve misyonu, anabilim dallarının/bölümlerin neler olacağı, eğitim dili, Üniversitenin akademik ilkelerine, yapısına, diğer fakülte ve birimlerine uyumu hakkında Senatoya sunulmuş hiçbir çalışma veya belge bulunmamaktadır. Senatoya böyle herhangi bir çalışma sunulmadan, bu fakültelerin öğretim üyesi atama ve yükseltme esaslarının gündeme alınması ve Senatonun bu konuda hızlı karar alması üniversiteye düzeltilmesi çok zor zararlar verecektir. Boğaziçi Üniversitesi’nin eğitim ve araştırma yapısı ile Senatoca kabul edilmiş temel ilkelerine uyumlu bir çalışma ile ilerlenmesi izlenmesi gereken doğru yoldur.

Boğaziçi Üniversitesinde hiç görüşülmeden, kamusunun hiç bir bilgisi olmadan kurulan bu fakülteler ile ilgili Senato gündemine getirilen ilk husus öğretim üyesi atama ve yükseltme esasları olmuştur (16 Haziran 2021 tarih ve 2021/04 sayılı Senato toplantı gündemi). Üniversitemize yeni bir fakülte kurulmasına dair yerleşik süreçler takip edilmeden acele ile yeni öğretim üyeleri istihdamına yönelik kararlar alınmak istenmesinde hiçbir akademik gerekçe görememekteyiz. Yerleşik süreç ve gerekli aşamalar izlenilmeden bu fakültelerin içinin doldurulması ileride çok daha büyük sorunlara ve kamu zararına yol açacaktır.

Boğaziçi Üniversitesi 158 senelik geçmişi olan bir eğitim kurumu ve 50 senelik bir kamu üniversitesidir. Yüksek akademik düzeyini ve uluslararası başarısını farklı alanlarda ispat etmiş olan bu üniversiteye yeni bir fakülte kurulması çok ciddi, detaylı ve özenli bir çalışma gerektiren ağır bir sorumluluktur, aceleye getirilemez. Herhangi bir akademik birimin kuruluşunda izlenmesi gereken süreç üniversitemizin geleneğinde mevcut olduğu gibi, böyle bir süreçte gerekli vizyon ve katkıyı sağlayacak bilgi birikimi de akademik birimlerimizde bulunmaktadır.

Vizyon ve misyonu ve bu bağlamdaki yapılandırılmasına ilişkin tüm plan ve tasavvurları içeren detaylı kuruluş raporu Senatoya sunulmamış, üniversitenin bütün akademik birimlerinde tartışılmamış ve Senatoda kabul edilmemiş bir fakülteye öğretim üyesi alınmasının kurumun akademik işleyişi açısından kabul edilebilir bir durum olamayacağı açıktır.

Bu bilgiler ışığında Hukuk ve İletişim Fakülteleri atama ve yükseltme esasları ile İletişim Fakültesine açılacak yeni bölümlere ilişkin konuların Senato gündemine alınmasından önce, detaylandırılmış kuruluş raporlarının Senatoya sunulması ve üniversitenin tüm akademik birimlerinde tartışılarak bu fakültelerin yapılandırılma süreçleri üzerinde görüş oluşturulması bir gerekliliktir. Gereğini bilgilerinize sunarız.

Prof. Dr. Yasemin BAYYURT, Eğitim Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Özlem BERK ALBACHTEN, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Ümit BİLGE, Mühendislik Fakültesi Temsilcisi

Prof. Dr. Metin ERCAN, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Gülcan ERÇETİN, Eğitim Fakültesi Temsilcisi

Prof. Dr. Çiğdem KAFESCİOĞLU, Fen-Edebiyat Fakültesi Temsilcisi

Prof. Dr. Cengiz KIRLI, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Müdürü

Prof. Dr. Birgül KUTLU BAYRAKTAR, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Vekili

Prof. Dr. Ayşe MUMCU, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Temsilcisi

Prof. Dr. Turgut Tüzün ONAY, Çevre Bilimleri Enstitüsü Müdürü

Prof. Dr. Haluk ÖZENER, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Ar. Enstitüsü Müdürü

Prof. Dr. Özlem YILDIRIM ÖKTEM, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü

Prof. Dr. Can YÜCESOY, Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Müdürü

MELİH BULU '6 AY SÜRER' DEMİŞTİ

Protestoların odağındaki Melih Bulu, katıldığı bir televizyon programında eylemlerin 6 ay içinde biteceğini söylemişti.