Ayvalık Belediyesi’nin ‘emlak kralı’ Dikran Masis’in Tavuk Adası’ndaki projesine verdiği ruhsatın iptali istemiyle açılan dava görüldü. Davada projenin kamu yararı taşımadığına vurgu yapıldı.

'Keyif adası'nın ruhsat iptali davası görüldü

HABER MERKEZİ

Ayvalık Belediyesi’nin, işinsanı Dikran Masis’in Tavuk Adası’ndaki turizm projesi için verdiği ruhsata ilişkin dava görüldü. Belediyenin aleyhine açılan davanın duruşması, Balıkesir 2. İdare Mahkemesi’nde yapıldı.

Davaya bölge sakinleri ile yaşam savunucuları katıldı. Duruşmada bölge halkının Avukatı Ülkü Şahin ile Masis’in avukatı hazır bulunurken Ayvalık Belediyesi avukatları yer almadı. 

Projenin hem kamu yararına hem de Anayasa hükümlerine aykırı olduğuna dikkat çeken Avukat Ülkü Şahin, “Tabiat Parkı içinde olduğu için adanın temel mevzuatı Milli Parklar Kanunu’dur. Bu adadaki her türlü faaliyetin 2004 tarihli Uzun Devreli Gelişme Planı’na uygun olması gerekiyor. Bu projeye verilen ruhsat ve dayanak işlemlerin tamamı hem mevzuata hem de planın bütün hükümlerine aykırıdır. Burada verilecek karar, başta bu tabiat parkı olmak üzere, tüm tabiat parklarını etkileyecektir. Bu nedenle Tavuk Adası kırmızı çizgidir. Çünkü bu projenin hukuka aykırı bulunmaması, kanunun, planın ve Anayasa’nın yok sayılabileceği anlamına gelir” dedi.

Davacılardan Ayşegül Ereğli Çelik de duruşmada şunları dile getirdi: “Ruhsat verilen bu adada doğal bitki örtüsü ve topografya kepçelerle, iş makinalarıyla yok edildi. Deniz doldurularak doğal kıyı çizgisi bozuldu ve deniz tabanı ekosistemine zarar verildi. Bu iki durum bile ruhsatın iptalini gerektirir. Tamamen ayrıcalıklı bir kesim için yapılan bu projede maalesef ki halkın yararı olmayacak. O güzeller güzeli Ayvalık peyzajı,  ada üzerindeki o koca bina görüntüsü ile bozulacak.” 

Karar, ilerleyen günlerde açıklanacak. 

NE YAPILMAK İSTENİYOR?

Ayvalık Adaları Tabiat Parkı içerisindeki Tavuk Adası, 17 dönüm büyüklüğe sahip. Adanın 14 dönümü, işinsanı Masis’e ait. Geri kalan üç dönümlük kısım ise Maliye Bakanlığı mülkiyetinde Kültür ve Turizm Bakanlığı’na tahsisliyken Masis’in şirketine 49 yıllığına kiralandı.

Kiralanan bu bölümde, harabe haldeki Aziz Yahya (Ionnes Prodromos) Manastırı bulunuyor. ‘Emlak kralı’ Dikran Masis’in Eskidji adlı şirketi, 15’inci yüzyıldan kalan ve kültür miras niteliğindeki bu manastırı, yeniden inşa etmek için 28 Temmuz 2020 tarihinde Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’ndan izin aldı. Şirket, manastırı müzeye çevireceğini belirtse de aslında adaya ‘günübirlik turistik işletme’ kurmayı amaçlıyor.

"KAMU YARARI YOK" GÖRÜŞÜ

Tavuk Adası’na dair bir başka dosyada bilirkişi , ‘Emlak Kralı’ Dikran Masis’in projesinin ‘kamu yararına aykırı olduğu’ görüşüne varmıştı. Ancak buna rağmen mahkeme, davayı reddetmişti. Dosya şu an istinafta. Proje yapıldığı takdirde Ayvalık, UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi’nden çıkarılabilir.