YÖK’ün raporuna göre, üniversitelerde öğrenci başına düşen ortalama basılı kitap sayısı 7,22’de kaldı. Bu ortalamanın 10 ve üzerinde olduğu üniversitelerin sayısı ise 34 olarak belirlendi. Ulusal hakemli dergilerdeki yayın sayısı ortalaması ise öğretim görevlisi başına 0,20’lerde kaldı.

Kitapsız akademi

Mustafa BİLDİRCİN

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 199 üniversitenin 2021 yılı verileri doğrultusunda değerlendirildiği, “Üniversite İzlem ve Değerlendirme Genel Raporu 2022” çalışmasının sonuçlarını açıkladı. Çalışma, yükseköğretimin içinde bulunduğu olumsuz tabloyu bir kez daha ortaya koydu.

199 üniversite, “Eğitim ve Öğretim, Araştırma-Geliştirme, Proje ve Yayın, Uluslararasılaşma, Topluma Hizmet ve Sosyal Sorumluluk” başlıkları altında analiz edildi. Bunun üzerine YÖK, “İzlem ve Değerlendirme” adı altında bir rapor yayımladı.

ÜNİVERSİTELERİN HALİ

Üniversite kütüphanelerinde öğrenci başına düşen ortalama basılı kitap sayısı 7,22’de kalırken, ortalamanın 10 ve üzeri olduğu üniversitelerin sayısının yalnızca 34 olduğu belirlendi. Çalışmada, altı üniversitede öğrenci başına birin altında basılı kitap düştüğü belirtildi. Öğrenci başına düşen basılı kitap sayısı devlet üniversitelerinde 6,24, vakıf üniversitelerinde ise 8,98 olarak gerçekleşti.

Kitap sayısının en yüksek olduğu ilk beş üniversite, Bilkent Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Koç Üniversitesi ve Sabancı Üniversitesi olarak sıralandı. Üniversitelerde öğrenci başına düşen kitap sayısında yıllar itibarıyla yaşanan değişim şöyle:

•2019: 7,09
•2020: 8
•2021: 7,22

YÜZ KIZARTICI YAYIN

Üniversiteler, araştırma-geliştirme ile proje ve yayın konularında da sınıfta kaldı. Ulusal hakemli dergilerdeki yayın sayısı ortalaması 199 iken öğretim görevlisi başına düşen yayın sayısı ortalaması 0,20 oldu. Kurum adresli yayın sayısı 500 ve üzeri olan üniversite sayısı ise yalnızca 19 olarak hesaplandı. Üniversite başına düşen ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış yayın sayısı devlet ve vakıf üniversitelerine göre ise sırasıyla 278 ve 58 olarak kaydedildi.

Raporda, üniversitelerin THE, QS ve ARWU gibi uluslararası derecelendirme kuruluşlarının verileri de paylaşıldı. Buna göre, ülkedeki üniversitelerin yalnızca üçü derecelendirme kuruluşlarının listelerinde ilk 500’e girebildi. Üçü de vakıf üniversitesi olan Çankaya, Koç ve Sabancı üniversiteleri 401-500 diliminde yer aldı.