Kız çocuklarının 2012’de ilkokulda yüzde 98,9 olan okullaşma oranı, 2020-2021 döneminde 5,8 puanlık kayıpla yüzde 93,1’e indi. İktidarın eğitim politikaları, eğitimdeki fırsat eşitsizliğini daha da derinleştirdi.

Kız çocukları eğitim dışı kaldı

Mustafa BİLDİRCİN

Köy okullarının kapatılması nedeniyle eğitime yalnızca taşımalı eğitim yoluyla erişilebilen yerlerin artması, ekonomik sorunlar ve gerici politikalar kız çocuklarının okullaşma oranını olumsuz etkiledi. 675 bin çocuğun okul dışında kaldığı 2020-2021 döneminde kız çocuklar için bu tablo daha da bozuldu. Kız çocuklarının okullaşma oranı örgün eğitimdeki tüm kademelerde erkek çocuklarının gerisine düştü. 2020-2021 eğitim öğretim yılında kız çocuklarının okullaşma oranı okul öncesinde yüzde 56,3, ilkokulda yüzde 93,1 olurken ortaokulda bu oran yüzde 88,7’ye kadar geriledi.

2019-2020 eğitim öğretim yılında ilkokul kademesinde yüzde 93,5 olan kız çocuklarının okullaşma oranı, 2020-2021 eğitim öğretim yılında yüzde 93,1 olarak kaydedildi. Eğitim Reformu Girişimi’nin yaşa göre okullaşma oranı hesaplamasına göre, kız çocukları tüm kademelerde erkek çocuklarının gerisinde kaldı.

YÜZDE 5,8’LİK KAYIP

Tüm uyarılara rağmen iktidarın dayatmasıyla 2012-2013 eğitim öğretim yılında hayata geçirilen 4+4+4 eğitim sisteminin kız çocuklarının okullaşmasında yarattığı tahribat, yaşa dayalı okullaşma oranı hesaplamasıyla ortaya konuldu. Verilere göre, 2012-2013 eğitim öğretim yılında yüzde 98,9 olan ilkokul çağındaki kız çocuklarının okullaşma oranı, 2020-2021 eğitim öğretim yılında yüzde 93,1 olarak gerçekleşti.

FARK TÜM KADEMELERDE

Son yılların en düşük seviyesini 2020-21 döneminde gören okulöncesi eğitimde net okullaşma oranı, kız çocuklarda daha belirgin hale geldi. 2020-21 eğitim-öğretim yılında 5 yaşta kız çocukların net okullaşma oranı yüzde 56,3 iken erkek çocuklarında bu oran yüzde 57,4 ile ifade edildi.

İlkokulda da erkek çocukları, kız çocuklarına göre daha fazla okullulaştı. Verilere göre, ilkokul çağındaki kız çocuklarının net okullaşma oranı yüzde 93,1, erkek çocukların net okullaşma oranı ise yüzde 93,3 oldu.

Kız ve erkek çocukları arasındaki fark, ortaokul ve ortaöğretim kademelerinde de yaşandı. Ortaokul kademesindeki okullaşma oranlarında cinsiyet ayrımına bakıldığında farkın 0,3 olduğu görüldü. Buna göre, erkek çocuklarının yüzde 89,0 olan ortaokuldaki net okullaşma oranı, kız çocuklarına yönelik verilere yüzde 88,7 olarak yansıdı. Ortaöğretimde ise kız çocuklarının net okullaşma oranının yüzde 87,8, erkek çocuklarının net okullaşma oranının ise yüzde 88 olduğu belirtildi.

Cinsiyet ayrımı yapılmaksızın 2020-2021 eğitim öğretim dönemine yönelik hesaplanan okullaşma oranları da kaygı verici boyuta ulaştı. Türkiye’de 14 yaşındaki çocukların yüzde 3,6’sı okula kayıtlı değilken bu oran 17 yaşındaki çocuklarda ise yüzde 15,5 ile ifade edildi. Zorunlu eğitim kapsamında olmayan okulöncesi ise okula kayıtlı öğrenci oranının en düşük olduğu kademe oldu. Okulöncesi eğitim çağında bulunan üç yaşındaki çocukların yüzde 94,4’ü, dört yaşındakilerin yüzde 83,6’sı, beş yaşındakilerin ise yüzde 41,5’i okula kayıt olmadı.

***

Büyük düşüş yaşandı

2012-2013 ve 2020-2021 arasındaki eğitim öğretim dönemlerini kapsayan ilkokul çağındaki kız çocuklarının okullaşma oranı tablosunda şu veriler yer aldı:

kiz-cocuklari-egitim-disi-kaldi-938810-1.

***

Yüz binlerce öğrenci okul dışında

İlkokul, ortaokul ve ortaöğretim çağında bulunan okul dışındaki çocukların sayısı, korkunç tabloyu gözler önüne serdi:

kiz-cocuklari-egitim-disi-kaldi-938811-1.