Komünist partiler yeniden bir arada
Atina’da düzenlenen toplantıya 12 ülkeden komünist ve işçi partileri katıldı. (Fotoğraf: KKE)

Dış Haberler

Avrupa’daki komünist ve işçi partileri arasında yeni bir bölgesel işbirliğini ifade eden Avrupa Komünist Hareketi, Atina’da gerçekleşen toplantı ile kuruluşunu ilan etti. Avrupa Komünist Hareketi’nin kurulmasıyla, Marksizm-Leninizmin ilkeleri doğrultusunda hareket eden ve sosyalist devrimin güncelliğini savunan partiler arasında iletişimi artırarak siyasal ve ideolojik ortaklığı pekiştirmesi, partilerin işçi sınıfı içindeki bağlarını ve ortak mücadelelerini güçlendirmesi ve Avrupa’da devrimci mücadeleye enerji verecek gerçek bir devrimci odak oluşturması amaçlandığı kaydedildi.

Avrupa Komünist Hareketi’nin öncülü olan ve 2013’ten beri faaliyet gösteren Avrupa Komünist İnisiyatifi eylül ayında bazı partilerin uluslararası gelişmeler karşısında İnisiyatif’in ilkeleri ile uzlaşmayan siyasi ve ideolojik pozisyon almaları nedeniyle işlevini yitirmiş ve sona ermişti. Yunanistan Komünist Partisi’nin (KKE) ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda Türkiye Komünist Partisi’yle (TKP) birlikte Avrupa’dan 12 komünist ve işçi partisi yer aldı.

FİLİSTİN VURGUSU

KKE Merkez Komitesi Genel Sekreteri Dimitros Kuçumbas, açılış konuşmasında Filistin halkının mücadelesini desteklemenin önemine vurgu yaparak “Filistin halkının kendi vatanlarında, Doğu Kudüs’ün başkent olduğu, 1967 sınırlarında bağımsız bir Filistin devletine sahip olma hakkını savunuyoruz” dedi. Toplantıda kabul edilen Filistin halkı ile dayanışma açıklaması, Avrupa Komünist Hareketi’nin kamuoyuna dönük ilk açıklaması olacak.