Kömür solumak istemiyoruz
Fotoğraf: BirGün

Haber Merkezi

Afşin Elbistan Termik Santralına ek iki ünite yapılması projesinin ÇED toplantısına katılan çevre, kitle ve meslek örgütleri, genişletmenin daha fazla erken ölüme neden olacağına dikkat çekti.

Maraş’ta Afşin Elbistan A Termik Santralına ek iki ünite yapılması projesinin ÇED değerlendirme toplantısı Ankara’da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında gerçekleştirildi. Bakanlık bünyesindeki İnceleme Değerlendirme Komisyonuna (İDK) Afşin - Elbistan Hayatı ve Doğayı Koruma Platformu, Temiz Hava Hakkı Platformu, Türkiye Erozyonla Mücadele, TEMA, TMMOB ve Çevre Hukuku Ağı temsilcileri de katıldı. Temsilciler, kömürlü termik santralların iklime, çevreye ve insan sağlığına olan olumsuz etkilerine dikkat çekerek projenin iptal edilmesini ve var olan santralların da adil bir dönüşüm planı çerçevesinde kapatılmasını talep etti. İDK toplantısına 22 kurumun dâhil olduğu komisyondan sadece tek bir komisyon üyesi kurum, Devlet Su İşler Genel Müdürlüğü katıldı. Komisyona Sağlık Bakanlığının merkez teşkilatından hiçbir birimin davet edilmediği; Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğünün ise yazılı olarak projeye dair olumlu görüş verdiği öğrenildi.

Toplantının ardından açıklama yapan yöre halkı ile çevre, kitle ve meslek örgütlerinin yaptığı açıklamalarda santralin genişletilmesinin daha fazla insanın erken ölümüne, havanın ve toprakların daha fazla zehirlenmesine neden olacağını söyledi. Yapılan açıklamada özetle “Yakın çevrede yaşayan insanların üzerine yağan küller ve gaz salımları maalesef sağlıklı insan bırakmadı. Yaşayan insanların tamamı üst solunum yolları rahatsızlıklarından mustarip. Halkımız daha 70 yaşına gelmeden astım, KOAH, akciğer kanseri ve solunum yetmezliği gibi rahatsızlıklarından vefat ediyor. Doğanın bize armağan ettiği verimli, sulanabilir geniş tarım alanları olan güzelim ovanın yaklaşık 120 bin dekarını 40 yılda çöle çevirdik” denildi.