birgün

16° AÇIK

Konser ve festival gibi açık hava faaliyetlerine sınırlama: Peş peşe 5 gün yapılabilecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği'nde yapılan düzenlemeye göre konser, festival gibi açık hava faaliyetleri 10.00- 01.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek ve en fazla peş peşe 5 gün düzenlenebilecek.

KÜLTÜR SANAT 02.01.2023 11:15
Konser ve festival gibi açık hava faaliyetlerine sınırlama: Peş peşe 5 gün yapılabilecek
Abone Ol google-news

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliğinde yapılan düzenlemeyle, geçici süre ve sınırlı zamanda yapılan konser, festival gibi açık hava faaliyetleri 10.00- 01.00 saatleri arasında, müzik yayını yapan iş yerleri için getirilen sınır değerleri sağlayacak şekilde, en fazla peş peşe 5 gün yapılabilecek.

Resmi Gazete'nin 30 Kasım 2022 tarihli sayısında "Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği" kapsamında çevresel gürültünün kontrolü ve yönetimine ilişkin uygulamalar belirlenerek müzik yayını yapan iş yerleri ve deniz araçlarına yönelik güncelleme yapıldı.

AA'nın aktardığı düzenlemeye göre, müzik yayını yapan iş yerlerinden kaynaklanan ve hava yoluyla yayılan veya ortak bölme elemanları, ara döşemeler, tavan veya bitişik duvarlar aracılığıyla kullanımlara iletilen gürültü düzeyi ile ilgili olarak çevresel gürültü ölçüm metotlarının nasıl uygulanacağı da yönetmelikteki güncellemeyle belirlendi.

MÜZİK YAYININA 5 GÜN DÜZENLEMESİ

Açık havada, geçici süre ve sınırlı zamanda yapılan konser, festival gibi açık hava faaliyetleri, 10.00- 01.00 saatleri arasında, müzik yayını yapan iş yerleri için getirilen sınır değerleri sağlayacak şekilde, en fazla peş peşe 5 gün düzenlenebilecek. Bu sürelerin aşılması durumunda müzik yayını yapan iş yerleri için getirilen hükümlere tabi olunacak.

Bu tür etkinlikler için yıllık azami etkinlik sayıları, bu etkinliklere izin verilen alanlara ilişkin stratejik gürültü haritaları dikkate alınarak, il mahalli çevre kurulunda şikayete konu olmayacak şekilde belirlenecek.

Karara göre, müzik yayını yapan iş yerleri ve deniz araçları için varsa iş yeri açma ve çalışma ruhsatı, turizm işletme belgesi, vergi levhası örnekleri, imza sirküsü veya vekaletname ile akustik rapor gibi bilgiler ve müzik yayın izni başvuru dilekçesi il müdürlüğüne teslim edilecek.

Çevresel Gürültü Mevzuatı hükümlerine uyulacağı ve gerekmesi halinde ilave gürültü kontrol tedbirlerinin alınacağı konusundaki taahhütnamenin de il müdürlüğüne teslim edilmesi gerekecek.

MÜZİK İZİN BELGESİ 3 YIL GEÇERLİ OLACAK

Bakanlıktan yeterlik belgesi almış firmalar tarafından basılı ve elektronik ortamda hazırlanan akustik raporun bir nüshası, denetimlerde ibraz edilmek üzere iş yerlerinde ve deniz araçlarında muhafaza edilecek ve Bakanlıkça belirlenen web uygulamasına yüklenecek.

Sunulan bilgi ve belgelerin, gerektiğinde sahada inceleme ve değerlendirme çalışmaları eşliğinde il müdürlüğü tarafından değerlendirilmesi yapılacak.

Müzik yayın izin belgesinin geçerlilik süresi 3 yıl olacak. Bu sürenin sona ermesinden en az 6 ay önce müzik yayın izninin yenilenmesi için başvuru yapılması gerekecek.

Müzik yayınlarına ilişkin raporun uygun bulunması halinde, başvuru sahibine uygunluğu bildirilecek.

Müzik yayın izin belgesi ücretinin döner sermaye hesabına yatırılmasının ardından, il müdürlüğü tarafından belge verilecek.

HÜKÜMLER İHLAL EDİLİRSE İZİN BELGESİ İPTAL EDİLECEK

Uygun bulunmaması halinde başvuru dosyası gerekçesi ile birlikte başvuru sahibine iade edilecek ve uygunsuzlukların giderilmesini müteakip tekrar başvuru yapılabilecek.

Müzik yayın iznine tabi olmayan kuaför, market, kahvehane, spor salonu, pastane gibi iş yerleri, çevresel gürültü oluşturmayacak şekilde faaliyetlerini sürdürebilecek. Aynı takvim yılı içinde 3 defa yönetmelik hükümlerinin ihlalinin tespiti halinde, il müdürlüğünce müzik yayın izni iptal edilecek, bu iş yerleri ve deniz araçları, ancak 2 takvim yılından sonra müzik yayın izni için başvuruda bulunabilecek.

Video haberler için YouTube kanalımıza abone olun

Birgün'e Abone ol