Kütüphane bahanesiyle mecburi gerici etkinlik

Buse İlkin YERLİ

Okullarda gerici uygulamalar hız kesmiyor. Son örnek İstanbul Üsküdar’da yaşandı. Kadınların üniversitede okumasını istemeyen gerici İhsan Şenocak’ın kurucusu olduğu İslam Araştırmaları Merkezi’nde Kütüphane Haftası nedeniyle düzenlenen etkinliğe öğretmen ve öğrenciler götürüldü.

Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından önceki gün okullara gönderilen yazıda şu ifadeler kullanıldı:

“Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) Konferans Salonunda 28 Mart 2024 Perşembe günü 11.00-13.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek olan 1.oturum programına ilçemize bağlı resmi ortaokullardan Kütüphane Kulübü’nden sorumlu öğretmen ile 1 Türkçe ve 1 Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi öğretmeninin katılması, resmi liselerimizden ise Kütüphane Kulübü’nden sorumlu öğretmen ile 1 Edebiyat ve 1 Meslek Dersleri branşından olmak üzere en az 3 üç öğretmen katılacaktır. Aynı gün 13.30-15.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek olan 2.oturum programına ise resmi liselerde eğitim gören, kütüphaneler kulübünde görevli 5 öğrencinin, ilgili okul müdürlüklerinin denetim, gözetimi ile görevli öğretmenlerin sorumluluğunda, veli muvafakat namelerinin alınarak okul müdürlüğünce saklanması ve diğer tüm tedbirlerin alınması koşuluyla katılması, etkinlik süresince olmak izinli sayılmaları müdürlüğümüzce uygun görülmektedir.”

Yazının gönderilmesinin ardından dün ilçede öğretmenler ve öğrenciler etkinliğe götürüldü. Etkinliğe bazı öğretmenlerin itiraz ettiği ve katılmadığı öğrenildi. Etkinlikte yer alan konulardan bazıları ise şöyle: Keşşâf Tefsiri, Hak Dini, Kuran Dili Tefsiri. Yine etkinliğin gerçekleştirildiği İSAM Kütüphanesi de konulardan biri oldu.

Etkinliğe tepki gösteren Eğitim Sen İstanbul 2 No'lu Şube Hukuk Sekreteri Çayan Çalık şunları aktardı: “MEB, okulları ve öğrencileri hedefe koyan siyasal İslamcı propaganda faaliyetlerine tam gaz devam ediyor. Üsküdar ilçesi bu gerici eğitim faaliyetlerinin merkezi haline gelmiştir. Şimdi de kütüphane haftası nedeniyle ortaya koydukları program üzerinden öğretmenleri de siyasal İslamcı propagandanın hedefi haline koydukları, afişin altında imzası olanların suç işledikleri ortadadır. Okullarda siyasi iktidarın tüm kamusal alanı gerici bir yaşam tarzıyla belirleme adımlarına karşı her düzeyde direnç oluşuyor. Bu direnç imam hatiplerde azalan öğrenci kayıtlarında da kendini gösteriyor. Velilerimiz ve eğitim emekçileri laik ve bilimsel eğitim hakkından vazgeçmeyecek bu gerici uygulamalara tepki koymaya devam edecektir.”