Yeni düzenlemeyle, maden sahalarında rezervin yarısından fazlasına sahip olan şirketin talebiyle diğer firmalara ait rezervler birleştirilecek

Madenler de yandaşa peşkeş çekilecek

BURCU CANSU burcucansu@birgun.net @burcu_cansu

AKP, seçim öncesi maden sahalarının iktidara yakın firmalar ile büyük şirketlerin eline geçmesini kolaylaştıracak bir düzenlemeye imza attı. Buna göre, maden sahalarında rezervin yarısından fazlasına sahip olan şirketin talebi halinde diğer firmalara ait rezervler birleştirilecek. TMMOB Enerji Komisyonu Üyesi ve Maden Mühendisi Mehmet Torun, “Bu düzenleme ile kamu kaynakları birilerine aktarılacak” dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın, Maden Bölgelerine ve Ruhsatların Taşınmasına İlişkin Yönetmeliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik ile birbirine bitişik veya yakın bazı maden sahalarında tek başına yapılan maden işletme faaliyetleri ruhsatlandırılıp, mevcut ruhsatla birleştirilerek madencilik yapılabilmesinin önü açıldı. Buna göre, birbirine bitişik veya yakın maden sahalarında tek başına yapılan maden işletme faaliyetleri, çevresel etkileri, şehirleşme, işletme güvenliği, rezervin verimli işletilmesi ve benzeri sebeplerden dolayı meydana gelen olumsuz etkilerin ortadan kaldırılması amacıyla yapılacak proje ve planlama çerçevesinde maden bölgesi olarak ilan edilebilecek. Ayrıca “rezervin yarısından fazlasına sahip olan şirketin talebi halinde” diğer firmalara ait rezervler de birleştirilecek, anlaşma olmaz ise bu işlem res’en sonuçlandırılacak.

Yönetmeliği BirGün’e değerlendiren Maden Mühendisi Mehmet Torun, şöyle konuştu:

Şirket tekelleşmesine zemin sağlayacak
“Bu değişiklik madencilik sektörünün sorunlarının çözümü amacını taşımıyor. Madencilik faaliyetleri ‘havza madenciliği’ bazında yürütüldüğünde kaynakların verimli kullanımı mümkün olur. ‘Maden Bölgeleri’ tanımı havza madenciliğini çağrıştırsa da, yönetmeliğin amacına bakıldığında sektörde şirket tekelleşmesine olanak sağlayan ve idareye büyük yetki veren bir metin olduğu görülmektedir. Bilimsellikten çok, büyük şirket önceliğine dayalı bir yapıya öncelik vermektedir.”