Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde görevli bir profesör hastaneden rapor aldığı için derslere girmedi. Üniversite ise akademisyeni 'müstafi' saydı. Konu mahkemeye taşınınca rektörlük haksız bulundu.

Mahkeme, hasta akademisyeni işten çıkaran üniversiteyi haksız buldu

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde profesör olarak görev yapmaktayken mazereti olmaksızın 10 gün üst üste üniversiteye gitmediği iddiasıyla dava açılan akademisyen hakkında mahkeme son kararını verdi. Bolu İdare Mahkemesi, akademisyenin aldığı hastalık raporlarını inceleyerek üniversiteyi haksız buldu.

Gazete Duvar'dan Hacı Bişkin'in haberine göre; söz konusu akademisyen, geçtiğimiz mart ayında İstanbul’daki bir devlet hastanesinde muayene olarak rapor aldı. Üniversite ise söz konusu raporun usule uygun olmadığını belirterek hastalık raporlarının gerçeğe uygun olmadığını ileri sürdü. Üniversite yönetimi bu nedenle akademisyeni ‘müstafi’ (kendi isteğiyle işten ayrılmış) saydı. Akademisyen ise hastalandığı için derslere giremediğini ve bu nedenle hastaneden rapor aldığını söyledi.

YÖNETİM SAVUNMAYI 'GERÇEKÇİ' BULMADI

Üniversite yönetimi ise akademisyenin bu savunmasını ‘gerçekçi’ bulmadı.

Akademisyen, üniversiteyi ikna edemeyince mahkemeye gitti. Üniversite rektörlüğü, mahkemeye yaptığı savunmada, akademisyenin aldığı raporların usule uygun olmadığını savundu. Üniversite bu kararını şöyle gerekçelendirdi: "Daha sonradan aldığı raporlar memuriyet mahalli dışından ve mesai saatleri içinde alınmış olduğundan usule uygun olmadığı…" Öte yandan rektörlük, akademisyenin Bolu’ya ve görevine geri dönmek istemediğini iddia etti.

MAHKEME AKADEMİSYENİ HAKLI BULDU

Bolu İdare Mahkemesi ise akademisyenin muayene olduğu hastanelerden istirahatli olduğu günlere dair raporu istedi. Şişli Hamidiye Etfal Eğitim Eğitim Araştırma Hastanesi raporların usule uygun olduğu yönünde mahkemeye görüş bildirdi. Bunun üzerine idare mahkemesi, raporların hukuka uygun olduğu yönünde görüş bildirerek üniversitenin, akademisyeni ‘müstafi’ saymasını da iptal etti.