Ankara 2. İdare Mahkemesi’nin, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne kayyum atanmasına dair Diyarbakır Barosu’nun yaptığı itiraza önce “yürütmenin durdurulması” kararı verdi. Aynı Mahkeme'nin, 20 Aralık 2019 tarihinde bu kez, “Yanlışlığın düzeltilmesi” başlığı ile yeni bir karar aldığı ortaya çıktı

Mahkeme, kayyum atamasını durdurdu: 12 gün sonra “yanlış oldu” deyip kararı iptal etti

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne kayyum atanmasına dair Diyarbakır Barosu’nun yaptığı itiraza önce “yürütmenin durdurulması” kararı verildiği, 12 gün sonra ise “yanlışlığın düzeltilmesi kararı” alındığı ortaya çıktı.

Tarafsız Haber Ajansı'ndan Ferit Aslan'ın haberine göre; Diyarbakır Barosu, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne kayyum atanmasına karşı, yürütmenin durdurulması ve işlemin iptali için Ankara 2. İdare Mahkemesi’nin dava açtı.

Ankara 2. İdare Mahkemesi 18 Aralık tarihinde dava ile ilgili karar verdi. Kararda, “Dava dilekçesi ve eklerinin incelenmesinde, dava konusu işlemin kapatılmasına ilişkin olması ve her an uygulanabilecek ve uygulanmakla tükenebilecek nitelikte bulunması nedeniyle davalı idarelerin savunması ve ara kararı cevabı alınıp ya da savunma ve ara kararına cevap verme süresi geçip yeni bir karar verilinceye kadar dava hususu işlemin durdurulmasına, savunma ve ara kararı cevap süresinin 30 gün olarak belirlenmesine 18.09.2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi” açıklaması yer aldı ve yürütmenin durdurulması kararı verdi.

Alınan karar 8 Ocak tarihinde Diyarbakır Barosu’na tebliğ edildi.

MAHKEME “YANLIŞLIK OLDU” DEDİ

Aynı Mahkeme, 20 Aralık 2019 tarihinde bu kez, “Yanlışlığın düzeltilmesi” başlığı ile yeni bir karar aldı.

Düzeltme yazısında, “Davacı Diyarbakır Baro Başkanlığı temsilen Diyarbakır Barosu Başkanı tarafından 31.03.2019 tarihinde yapılan mahalli İdareler Genel Seçiminde HDP adayı olarak Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine katılarak Diyarbakır Büyükşehir Belediye başkanı seçilen Adnan Selçuk Mızraklı’nın İçişleri Bakanlığı’nın 19.08.2019 tarih ve 878 sayılı işlemi ile görevden uzaklaştırılması üzerine Diyarbakır Valisi’nin Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili (kayyum) olarak atanmasına ilişkin davada mahkememizin 18.12.2019 günlü ve 2019/2321 sayılı kararında davalı idare tarafından dava konusu işlemin Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne Başkan Vekili atanması istemine ilişkin olduğu ancak anılan kararın hüküm fıkrasının işyeri kapatılmasına ilişkin olduğu belirtilerek yanlışlığın düzeltilmesi istenilmesi üzerine 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanun’un 30. Maddesi uyarınca dava dosyası incelenerek gereği görüşüldü;… bu durumda davalı idarenin Mahkememizin 18.12.2019 günlü YD kararının davacı iddiaları sonucuna dair yanlışlığın düzeltilmesi isteminin kabulüne… 30.12.2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi” denildi.

BARO BAŞKANI: “SKANDALA BAKIN”

Mahkemenin 12 gün ara ile aldığı kararı iptal etmesini değerlendiren Diyarbakır Barosu Başkanı Cihan Aydın, karar metinlerini sosyal medyada, “Skandala bakın. Ankara 2.İdare Mahkemesi, Diyarbakır Büyükşehir belediyesine kayyum atanması kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali için açtığımız davada yürütmenin durdurulması kararı vermiş. Sonra yanlış karar verdik diye kararını geri almış. Yorumu kamuoyuna ait” mesajı ile paylaştı.

Baro Başkanı Cihan Aydın, düzeltmelerin maddi hataların yani yazım yanlışlarının düzeltilmesiyle olacağını, Mahkeme kararının değiştirilemeyeceğini belirterek, “Mahkemenin verdiği ikinci karar hukuksuzdur. Zaten bakanlık itirazı da ‘hüküm fıkrasındaki işyeri kapatma’ kısmının düzeltilmesini talep etmiş. Bu durumda mahkemenin yapması gereken hüküm fıkrasındaki yazım hatasını düzeltip kararın geri kalan kısmına dokunmaması gerekirdi. Maalesef mahkeme burada kararın tamamını değiştirmiş ve yeni bir karar vermiştir. Bu bir karar düzeltme değil, yargıya müdahalenin açık bir delilidir. Artık ortada bir yargı kalmamıştır. Mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı verdiği 18 Aralık ile kararını değiştirdiği 30 Aralık tarihleri arasında kayyumun yaptığı bütün iş ve işlemler yok hükmündedir” diye konuştu.

mahkeme-kayyum-atamasini-durdurdu-12-gun-sonra-yanlis-oldu-deyip-karari-iptal-etti-675862-1.mahkeme-kayyum-atamasini-durdurdu-12-gun-sonra-yanlis-oldu-deyip-karari-iptal-etti-675863-1.

cukurda-defineci-avi-540867-1.