İstanbul 6. İdare Mahkemesi, İETT’de tabip kadrosunda memur olarak görev yaparken KHK ile ihraç edilen, OHAL İnceleme Komisyonu tarafından görevine iade edilen H.G.Y. isimli doktorun, iş yeri hekimliği görevine dair herhangi bir ödeme yapılmamasına ilişkin "Davacının kusurundan kaynaklanmayan bir idari tasarruftan dolayı doğan aleyhe sonuçların davacıya yükletilmesi hakkaniyetle bağdaşmaz” diyerek emsal bir karara imza attı.

Mahkemeden, ihraç edilen doktorun dosyasında emsal karar

Mahkeme, İETT’de iş yeri doktoru olarak görev yaparken ihraç edilen ardından göreve iadesi yapılan doktorun, iş yeri hekimliğinden kaynaklı geriye dönük maaşını alamamasına ilişkin emsal bir karar verdi.

halktv.com.tr’den Seyhan Avşar’ın haberine göre, İETT’de tabip kadrosunda memur olarak görev yapan doktor H.G.Y. İBB’de tabip kadrosunda memur olarak görev yapıyordu.

692 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edildi. Olağanüstü Hal Komisyonu (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu tarafından göreve iade edildi. İş yeri hekimi olarak görev yapan H.G.Y’nin memuriyete ait tüm hakları ödendi. Ancak iş yeri hekimliği görevine dair herhangi bir ödeme yapılmadı.

H.G.Y, iş yeri hekimliğinden kaynaklı haklarının da kendisine ödenmesi için belediyeye başvuru yaptı. Ancak belediye iş yeri hekimliğinin ikinci bir görev olduğunu, fiili çalışma gerçekleştiğinde kazanılan mali bir hak olduğunu belirterek doktorun başvurusunu reddetti. Bunun üzerine doktor H.G.Y. idare mahkemesinde dava açtı.

TÜM ÜCRET VE ÖDEMELERİ HAK EDİYOR

İstanbul 6. İdare Mahkemesi, OHAL Komisyonu kararı ile kamu görevine iade edilen davacının görevde olsaydı görevini ifa ederek bu görevler karşılığı ödenen tüm ücret ve ödemeleri hak edeceğinin açık olduğunu belirtti. 

Mahkeme, “Davacının kusurundan kaynaklanmayan bir idari tasarruftan dolayı davacı şahsında oluşan aleyhe sonuçların davacıya yükletilmesi hakkaniyetle bağdaşmayacağını” vurguladı.

İŞLEMİN İPTALİNE KARAR VERİLDİ

Davacının kamu görevinden çıkarıldığı dönemde alması gereken işyeri hekimliğinin tarafına ödenmesine karar veren mahkeme, “Dava konusu işlemin iptaline karar verildiğinden, dava konusu işlem sebebiyle davacının mahrum kaldığı maddi kayıpların dava açma tarihi olan 20 Eylül 2022 tarihinden itibaren hesaplanacak yasal faizi ile birlikte ödenmesine isteminin de kabulü gerekmektedir” ifadelerine yer verdi.