Din adamı yetiştirmek için kurulan ancak fen, sosyal ve Anadolu liseleri programlarını bünyesinde toplayan imam hatip liselerindeki akademik başarısızlığın önlenememesi MEB’i yeniden harekete geçirdi. İmam hatip lisesi öğrencilerinin akademik seviyelerini güçlendirmek amacı ile “Akademik Destek Programı” hazırlandı.

MEB, başarısızlığı resmen kabul etti: İmam hatiplere ‘akademik destek’

MUSTAFA MERT BİLDİRCİN

Bütçesinin büyük bölümünü Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’ne aktaran Milli Eğitim Bakanlığı, şimdi de imam hatip liselerinin “eğitim kalitesini yükseltmek” için harekete geçti. Devamsızlık, yılsonu ve üniversite sınavı başarısızlığında diğer okul türlerine göre başı çeken imam hatipler için akademik destek alınması kararlaştırıldı. İmam hatip lisesi öğrencilerinin tercih edecekleri yükseköğretim kurumlarına göre bilimsel yönlerini geliştirmek, fen ve sosyal bilimler alanlarındaki akademik öğrenmelerini iyileştirmek amacıyla yeni bir proje başlatıldı. Akademik Destek Programı adı verilen proje kapsamında, “Yabancı dil, geleneksel ve çağdaş görsel sanatlar, musiki veya spora ilgi duyan öğrencilerin ilgi, istidat ve kabiliyetleri doğrultusunda yetişmelerine imkan tanımak için” Anadolu imam hatip liselerinde program çeşitliliğine gidileceği belirtildi.

SEFERBERLİK İLAN EDİLDİ

Program dahilinde Anadolu imam hatip liselerine yönelik yapılacak çalışmaların bazıları şöyle sıralandı:

  • Okullar en az bir üniversite ile işbirliği içinde olacak ve protokol imzalayacak. Etkinliklerin uygulanmasında hedeflenen amaçları gerçekleştirmek için Bakanlık merkez teşkilatı, il-ilçe milli eğitim müdürlükleri, üniversiteler, müftülükler, ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve okul aile birlikleri gibi paydaşlarla işbirliği yapılacak.
  • Çalışmaları koordine etmek üzere okul müdürünün ya da görevlendireceği bir müdür yardımcısının başkanlığında fen bilimleri alanı ve sosyal bilimleri alanının her biri için bir koordinatör öğretmenin yanı sıra diğer öğretmenlerden oluşan beş kişilik ADEP Yürütme Komisyonu oluşturulacak.
  • Okullara fen ve sosyal bilimler zümre odası tahsis edilecek. Bu oda, ilgili alan öğretmenleri, koordinatörleri, danışman akademisyenler ve gerektiğinde öğrencilerle çalışmalar yapacak.
  • EKSİKLERİ

AÇIĞA ÇIKARDI

İmam hatip liselerine kuruluş amaçlarına aykırı olarak farklı öğretim programları dahil edilerek öğrencilerin bu okullara yönlendirilmesinin amaçlandığını söyleyen Eğitim Sen Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Bozdoğan, “Akademik destek programı neyi destekliyor?” diye sordu. ADEP’in, imam hatip okullarında verilen eğitimin eksik yanlarını açığa çıkardığını anlatan Bozdoğan, “Bu okul türünün verdiği eğitimin öğrencileri yükseköğretime hazırlamak açısından eksik kalması nedeniyle böylesi bir programa ihtiyaç duyulduğu açıktır” dedi.

Bozdoğan, ADEP ile imam hatiplere talebin artırılmaya çalışılacağını belirterek şunları söyledi:

“Akademik Destek Programı ile yapılmaya çalışılan, siyasi iktidarın ayrıcalıklı kabul ettiği ve farklı yöntemlerle desteklediği bir okul türünün, tüm çabalara rağmen istenilen sonucu vermemesinin yarattığı sonuçları ortadan kaldırmaya dönüktür. Önceki yıllarda yaşananlar göstermiştir ki ne yapılırsa yapılsın bu okul türlerinin başarısı da bu okul türlerine olan talep de artmamaktadır. Akademik eğitim almak isteyen öğrenciler için fen, sosyal bilimler ve Anadolu liseleri mevcuttur.”