birgün

6° PARÇALI BULUTLU

EĞİTİM 08.08.2019 21:34

MEB teknolojide de işi ehline vermemiş

MEB tarafından düzenlenen çalıştayda, Bakanlık bünyesinde bilişim teknolojileri ile ilgilenen kişilerin bu işin ehli olmadığı ifade edildi. Katılımcılar, internet faturalarının ödenmediğini bazı okullarda internet bağlantısının dahi bulunmadığını söyledi.

MEB teknolojide de işi ehline vermemiş

MUSTAFA KÖMÜŞ

Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (MEB YEĞİTEK) 24-28 Haziran 2019 arasında yapılan çalıştayın sonuç raporunu açıkladı. Çalıştaya katılanlar FATİH projesi ilgili sorunlara ve okullardaki bilişim problemlerine değindi. Katılımcılar özellikle okulların internet faturalarının ödenmediğini ve bazı okullarda internet dahi olmadığını ifade etti. Ayrıca bilişim teknolojileri il koordinatörlerinin de işin ehli olmadığı katılımcılar tarafından dile getirildi.

 • Çalıştayda katılımcıların değindiği sorunlar özetle şöyle:
 • Mesai saatleri dışında ve FATİH Projesi kapsamında olmayan işler yapılıyor. Hizmet içi eğitimlerden ve komisyon görevlerinden ücret alınmıyor.
 • Bilişim teknolojileri ders saatleri yetersiz, farklı okul türlerinde farklı yaklaşımlar var.
 • Hizmet içi eğitimlerin geliştirilmesi ve güncellenmesi gerekiyor. Eğitimlerin sürekliliği sağlanamıyor.
 • Öğretmenlerin kişisel gelişimleri için yeterli platformlar bulunmuyor.
 • İllerde Eğitim Teknolojileriyle ilgili eğitimler ehil olmayan kişilerce yapılıyor ve amaca uygun yapılamıyor.
 • Bilişim Teknolojileri (BT) İl koordinatörleri ve Fatih Eğitmenleri gelişen yeni teknolojiler karşısında kendilerini yeteri kadar geliştiremiyor.

GÜNCEL İHTİYAÇLARI KARŞILAMIYOR

 • BT İl Koordinatörleri güncel eğitim ihtiyaçlarını karşılayamıyor.
 • Öğretmenlerin YEĞİTEK tarafından yapılan yenilikçi projeler hakkında yeteri kadar bilgilendirilmiyor.
 • Taşra teşkilatında gerçekleştirilen örnek teknoloji entegreli yenilikçi uygulamalar ülke genelinde yaygınlaştırılamıyor.
 • FATİH Projesi tarafından sunulan projeler il veya ilçe milli eğitimler tarafından destek bulamıyor.
 • EĞİTEK kapsamında illerdeki eğitim teknolojileriyle ilgili projelerde koordinasyon eksikliğinden dolayı yenilikçi projelerden (stem- kodlama) haber alınamıyor. İlgisiz ve ehil olmayan kişiler bu projeleri yanlış yönlendiriyor.
 • İnşaat emlak birimi okullardaki bakım, deprem güncelleme vb. faaliyetleri FATİH alt yapısına zarar veriyor. Yıkılan okullardan çıkan malzemelerin israf oluyor.

FATURALAR ÖDENMİYOR

 • TTVPN faturaları ödenemiyor. Fiber VPN Sözleşmesinin faturaları çok yüksek, sözleşme hızlarına hiçbir zaman ulaşılamıyor.
 • Tüm derslere ve seviyelere yönelik dijital içerikler yeterli değil. EBA eğitim içeriklerinin çok eski olmasından dolayı güncellenme ihtiyacı var. EBA içerikleri eksik ve müfredat ile bağlantılı.
 • Okullarda BT sınıflar yetersiz ya da hiç yok. Bu durum bilişim teknolojileri ve yazılım dersi, kodlama, bilişimle üretim projesi gibi çalışmaların yaygınlaştırılmasını engelliyor.
 • Öğrencilerin Eğitim Bilim Ağı’na girişte nüfus vb. bilgiler sorulmakta bu bilgilere herkes tarafından ulaşılabilir olması sebebi ile güvenlik açığı oluşuyor.
 • Altyapısı olup etkileşimli tahtası olmayan ya da etkileşimli tahtası olduğu halde altyapı kurulumu yapılmayan okullar bulunuyor.

Bir Çağrımız Var
Az önce okuduğunuz haber, bağımsız bir medya organı tarafından size sunuldu.
Bağımsız gazetecilik; sermayeye karşı halkı, sömürüye karşı emeği, eşitsizliğe karşı adaleti, savaşlara karşı barışı, piyasacılığa karşı temel hakları, talana karşı doğayı, erkek şiddetine karşı kadınları, istismara karşı çocukları savunmanın olmazsa olmaz koşuludur.
Siz de gerçeğin sesini yükseltmek adına sorumluluk almak istiyorsanız, sadece birkaç dakikanızı ayırarak BirGün’e abone olabilir ve ‘#BirGünBenim’ diyebilirsiniz.
Şimdiden sonsuz teşekkürler…
BirGün bizim; hepimizin.
Tıklayınız