Aydın Mezeköy'de jeotermal faaliyet için tarım arazilerine acele kamulaştırma yapıldı. Bölge halkı direnişe geçti ve karara dava açtı. Danıştay, kararın hukuka uygun olmadığını belirterek iptal etti.

Mezeköy’de acele kamulaştırma iptal edildi

Aycan KARADAĞ

Aydın’ın Köşk ilçesine bağlı Mezeköy Mahallesi’nde yapılmak istenen jeotermal faaliyete karşı yurttaşların direnişi sonuç verdi.

Efendi Jeotermal Tarım Oto Kiralama adlı şirket bölgede jeotermal kaynak arama sondajı projesi için Cumhurbaşkanlığı kararıyla acele kamulaştırma yapıldı. Bölge halkının karara tepki göstermesi sonrası TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası öncülüğünde dava açıldı. Danıştay 6. Dairesi'nde görülen davada mahkeme, hukuka ve mevzuata uyarlılık görülmediği gerekçesiyle Cumhurbaşkanlığı kararını iptal etti.

Kararda, “Arama ruhsatı aşamasında arama faaliyetleri için 2942 sayılı kanun hükümlerine göre kamulaştırma yoluna başvurulamaması nedeniyle acele kamulaştırmanın da uygulanma olanağı bulunmadığından, uyuşmazlığa konu taşınmazın acele kamulaştırılmasına ilişkin dava konusu Cumhurbaşkanlığı kararında hukuka uyarlık görülmemiştir” denildi. 

Resmi Gazete’de 19 Nisan 2022 tarihinden yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre, Aydın’ın Köşk ilçesine bağlı Mezeköy ve Uzundere mahallelerinde acele kamulaştırma yapıldı. Kamulaştırma yapılacak alanda ise Efendi Jeotermal Tarım Oto Kiralama şirketi jeotermal kaynak arama sondajı faaliyeti için kamulaştırma yapılmadan önce başvurdu ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 4 Nisan tarihinde ‘çevresel etki değerlendirme(ÇED) gerekli değil’ kararı verdi.

YURTTAŞLAR HAPİS HAYATI YAŞADI

Çevre Düzeni Planlarında ‘tarım arazisi’ olarak nitelenen bölgede verilen jeotermal faaliyet ve acele kamulaştırılması kararlarına karşı bölgede yaşayan yurttaşlar direnişe geçti. Yurttaşların direnişi büyümesi sonrası Mezeköy’de jandarma 23 Ağustos’ta yurttaşlara müdahale etti, gözaltına aldı. Yaşanan olayın ardından Köşk Kaymakamlığı ise 23 Ağustos-29 Ağustos arasında mahalleye giriş-çıkışları yasakladı. Yurttaşlar  bu süreçte adeta hapis hayatı yaşadı.  

Öte yandan ‘ÇED gerekli değildir’ kararına karşı açılan dava ise 2022 yılında Aydın 2. İdare Daire Mahkemesi’nde görüldü. Dava kapsamında bilirkişi raporu oluşturularak nihai proje tanıtım dosyasının yeterli olduğu belirtildi.