Bilal Erdoğan’ın kurucusu olduğu Türkiye Gençlik Vakfı’na (TÜGVA) MHP’li Manisa Belediyesi tarafından, kentteki bir kafenin 5 yıllığına ücretsiz olarak tahsis edilmesi işleminin yürütmesi durduruldu. Mahkeme kararında vakfın, kanunda bedelsiz tahsise uygun kabul edilen kamu kurum ve kuruluşlarından olmadığı vurgulandı.

MHP'li belediyenin TÜGVA'ya kafe tahsisine yargı engeli: Yürütme durduruldu

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın kurucusu olduğu TÜGVA'ya MHP’li Manisa Belediyesi tarafından, kentin en gözde yerindeki bir kafenin 5 yıllığına ücretsiz olarak tahsis edilmesi işleminin yürütmesi durduruldu.

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi, 13 Nisan 2021 tarihinde; Manisa'nın Şehzadeler ilçesi 1. Anafartalar Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No: 9/A adresindeki taşınmazın 5 yıl süreyle bedelsiz olarak TÜGVA'ya tahsis edilmesine karar verdi. Karar, AKP ve MHP’li belediye meclis üyelerinin oyları ile alındı. Meclisin CHP ve İYİ Partili üyeleri ise tahsis kararına itiraz etti.

Belediye Meclisi’nin CHP ve İYİ Partili üyeleri, tahsis kararının yürütmesinin durdurulması talebiyle dava açtı.

KARAR: VAKIF, BEDELSİZ TAHSİSE İZİN VERİLEN KURUM VE KURULUŞLARDAN DEĞİL

Dava dilekçesinde, “TÜGVA'nın; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nda tahsise cevaz verilen kurum ve kuruluşlardan olmadığı, bu nedenle tesisin tahsisinin ancak bedeli karşılığı mümkün olduğu” belirtildi. Belediyenin, projenin yürütülmesiyle ilgili herhangi bir ortaklığının mevcut olmadığı, projenin devamlılığının şüpheli durumda bulunduğuna dikkat çekildi.

Ayrıca idarenin, bedel karşılığı tahsis imkânı varken kaynaklarının zarara uğramasına yol açacak bu bedelsiz tahsis işlemini yapmasının nedenini gerekçelendirerek açıklaması gerektiği ifade edildi.

Bu nedenle işlemin hukuka aykırı olduğu belirtildi. Açıklanan nedenlerle, tahsis kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali istendi.

BELEDİYEDEN HUKUKA UYGUNLUK SAVUNMASI

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı ise şu savunmayı yaptı:

"Proje konusu belediyenin görev ve sorumlulukları arasında yer almaktadır. Gerçekleştirilecek ortak hizmet projesi Manisa'daki çocuk ve gençleri hedeflemekte olduğundan Belediye Meclisi'nde karar alınmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 'Diğer kuruluşlarla ilişkiler' başlıklı 75'inci maddesinde yer verilen tüm şartlar mevcut olduğundan tesis edilen işlem hukuka, kamu yararı ve hizmet gereklerine uygundur. Yürütmenin durdurulması talebinin ve davanın reddi gerekir."

YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARI OY BİRLİĞİYLE VERİLDİ

Manisa 1. İdare Mahkemesi, TÜGVA'ya tahsis edilen taşınmaz ile ilgili yürütmenin durdurulması kararını oy birliğiyle aldı. Mahkeme, kararının gerekçesini maddeler halinde sıraladı:

“- 5393 Sayılı Belediye Kanunu'na göre TÜGVA, bedelsiz taşınmaz tahsisi yapılabilecek olan mahalli idarelerden ya da kamu kurum ve kuruluşlarından değildir.

- Bu itibarla; mahalli idare ya da kamu kurum ve kuruluşu olmayan TÜGVA’ya taşınmazın tahsis edilmesinde hukuka uygunluk bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır.

- Davacı ile yapılan ortak hizmet projesi kapsamında davacı ile davalı idare arasında protokol tanzim edildiğinden ve dava konusu kararda 6 ay içerisinde faaliyete başlanılması şartı vardır. Söz konusu projenin yürütülmesi amacıyla faaliyetlere başlanılacağı, tahsis edilen taşınmazda projeye yönelik fiziki şartların oluşturulacağı, gerekli teçhizatın sağlanacağı, buna yönelik tadilat yapılabileceği dikkate alındığından dava konusu işlemin icrasına devam edilmesi halinde telafisi güç ya da imkânsız zararların ortaya çıkabilecektir.

- Açıklanan nedenlerle; davacılardan Bülent Mersinli'nin ve Yenal Yıldırım'ın, dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulması talebinin kabulüne karar verildi. Kararda, İzmir Bölge İdare Mahkemesi'ne itiraz yolu açık olduğu belirtildi.”

(ANKA)